Ga direct naar de content

Boek: Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 12 2019

Het Nederlandse belastingstelsel is economisch verstorend, allesbehalve neutraal en buitengewoon complex. Vooraanstaande economen, uit de academische en beleidswereld, uit binnen- en buitenland, geven in Ontwerp voor een beter belastingstelsel hun visie op hoe het Nederlandse belastingstelsel zou moeten worden hervormd. Het boek analyseert belastingen op arbeids- en kapitaalinkomens, de winstbelasting en indirecte belastingen. Vele bouwstenen worden aangedragen om het belastingstelsel doelmatiger, neutraler en eenvoudiger te maken.

In het kort

Deze bundel is uitgegeven door ESB onder verantwoordelijkheid van Sijbren Cnossen en Bas Jacobs.

Inhoud

Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Sijbren Cnossen en Bas Jacobs

Kapitaalinkomen

Naar een heffing op werkelijk rendement

Aart Gerritsen en Floris Zoutman

Echte duale inkomenstenbelasting

Sijbren Cnossen en Peter Birch Sørensen

De lage rente biedt kans om de fiscale behandeling van de eigen woning te hervormen

Casper van Ewijk en Arjan Lejour

Fundamentele hervorming van belastingen op kapitaalinkomen

Bas Jacobs

Winst: internationaal

Concurrentie met de vennootschapsbelasting: een Nederlands perspectief

Patricia Hofmann en Nadine Riedel

Hollandse streken: hoe belastingparadijs Nederland de wereld benadeelt

Ludvig Wier

Belastingheffing op digitale platforms

Marko Koethenbuerger

Winst: ontwerp

Hervorm de vpb door beperking van de renteaftrek

Dirk Schindler en Hendrik Vrijburg

Bron- en bestemmingsbelastingen op overwinst

Shafik Hebous en Alexander Klemm

Winstverdeelsleutels bij internationale belastingheffing

Ruud de Mooij, Shafik Hebous en Li Liu

Arbeidsinkomen

Een verkenning van een optimale inkomstenbelasting in Nederland

Egbert Jongen

Belasting en deeltijdwerk

Henk-Wim de Boer en Andreas Peichl

Naar eenvoudigere inkomensafhankelijke regelingen

Patrick Koot en Miriam Gielen

Naar een nieuw werknemer–zzp’er fiscaal evenwicht

Lans Bovenberg en Ed Groot

Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk

Koen Caminada en Kees Goudswaard

Milieu en mobiliteit

Klimaatbeleid: uitdagingen en belemmeringen

Rick van der Ploeg

Naar een betere beprijzing van weggebruik

Hendrik Vrijburg en Gerben Geilenkirchen

Consumptie

Modernisering van de btw

Sijbren Cnossen

Opties voor belasting van de financiële sector

Ben Lockwood

Accijnzen als correctie op markt- en individueel falen

Sijbren Cnossen

Auteurs

Categorieën