Ga direct naar de content

Publiceren in ESB

Er zijn drie soorten bijdragen die auteurs kunnen insturen naar ESB: artikelen, opiniebijdragen (blogs) en korte statistieken. Gebruik bij het schrijven van artikelen ons Word-format en dien het artikel vervolgens in via het auteursformulier. Blogs en statistiekbijdragen kunnen per mail worden ingestuurd. Lees voor het insturen eerst de criteria voor plaatsing in ESB en de schrijftips op deze pagina, want dit bespoedigt het redactieproces.

Stuur een ESB-artikel in

Na het lezen van de selectiecriteria en tips kun je een artikel insturen via ons auteursformulier. We streven ernaar om je binnen drie tot vijf weken na ontvangst te laten horen of we geïnteresseerd zijn.

Auteursformulier

Artikelen

Criteria artikelen

Om voor plaatsing in aanmerking te komen moet een artikel wezenlijk iets toevoegen aan het economisch-beleidsdebat. Wij krijgen veel artikelen aangeboden, terwijl we beperkt kunnen plaatsen. Dit betekent dat we streng moeten selecteren. Daarbij kijken we ook of het artikel voldoet aan de volgende criteria:

 1. Is het artikel economisch van aard? Artikelen kunnen op elk onderwerp betrekking hebben, mits duidelijk is dat er een economische invalshoek gekozen is.
 2. Gaat het om een voor Nederland maatschappelijk relevant onderwerp, en wordt dit helder in het artikel? Artikelen met een internationale invalshoek zijn zeker ook welkom, zolang de auteur duidelijk maakt waarom het thema voor Nederland relevant is.
 3. Is het artikel gebaseerd op nieuw onderzoek of onderzoeksresultaten? Het onderzoek hoeft niet door de auteur zelf uitgevoerd te zijn, maar de bespreking moet wel een duidelijke plaats hebben in het artikel.
 4. Brengt het artikel de discussie over dit onderwerp een stap verder? Bijvoorbeeld omdat het een nieuw argument of gezichtspunt inbrengt of bestaande posities beter onderbouwt. Als een artikel is gebaseerd op onderzoek dat al publiekelijk beschikbaar is, is het van belang dat er hier duidelijk iets wordt toegevoegd dat het debat verder brengt (NB: samenvattingen van (working) papers plaatsen we in beginsel niet als de betreffende paper al online is gepubliceerd).
 5. Is het artikel goed gestructureerd en goed geschreven? Bevat het een heldere vraagstelling die beantwoord wordt, legt het netjes uit waarom die vraag relevant is en waarom dit de manier is om die vraag te beantwoorden? Zie ook de schrijftips en stijlregels hoe je het beste kunt schrijven.

De redacteurs lezen ieder artikel dat ze ontvangen, en bespreken het daarna tijdens de redactievergadering. Daarin besluiten we gezamenlijk of het artikel geschikt is voor plaatsing in ESB. Houd er rekening mee dat er per artikel ruimte is voor maximaal 3.000 woorden, inclusief de literatuurlijst.

Schrijftips artikelen

Om het redactieproces te bespoedigen ontvangen we graag artikelen met een duidelijke structuur die past binnen ons format:

 • De artikelen in ESB hebben een aansprekende titel van vijf à zeven woorden, met zo weinig mogelijk leestekens.
 • In een intro van maximaal 50 woorden worden context en eventuele vraagstelling genoemd.
 • Daarna volgt de ‘In het kort’: twee of drie zelfstandige zinnen van elk maximaal 15 woorden, die de hoofdbevindingen/argumenten van het stuk geven.
 • In de inleiding wordt de relevantie van het onderwerp voor Nederland uitgewerkt.
 • Daarop volgen de methoden en resultaten van het onderzoek (of als het gaat om een beschouwing, de argumenten met hun onderbouwing).
 • Het artikel sluit af met een conclusie waarin er aanbevelingen voor het beleid worden gedaan.
 • Het artikel is in lijn met de stijlregels en bevat referenties aan de relevante literatuur.
 • Het artikel is tussen de 700 en 3.000 woorden lang (hierbij geldt meestal: hoe korter hoe beter).
 • Denk en schrijf je regelmatig in het Engels? Lees dan ook het artikel over anglicismen en interferentie in economennederlands.

Het redactieproces

Voor een snelle behandeling van je artikel is het noodzakelijk dat je het Word-format gebruikt en het artikel indient via het auteursformulier (niet via de mail). We streven ernaar je binnen drie tot vijf weken na ontvangst te laten horen of we geïnteresseerd zijn. Als dat zo is, krijg je bijna altijd van ons het verzoek om het artikel te herzien aan de hand van commentaar. Nadat we een gereviseerde versie van je hebben ontvangen, nemen we een definitieve beslissing over de plaatsing. Als we je artikel plaatsen, voeren we nog een spellingscontrole uit en maken we het artikel op voor de printversie van ESB. Daarna wordt je artikel, als je het nog een keer gecheckt hebt, geplaatst. We plaatsen artikelen eerst op onze website en daarna in print.

Blogs

Blogs tellen ongeveer 800 woorden en bevatten een duidelijk standpunt binnen een actuele economische discussie. Vergeleken met artikelen zijn dus met name criteria 1, 2 en 5 van belang, en zijn 3 en 4 ondergeschikt. Opiniebijdragen kunnen als blog op onze website worden geplaatst. We streven ernaar om je binnen vijf werkdagen te laten weten of we je bijdrage willen plaatsen. Vaak kan dit al sneller. Na lezing en beperkte correctie door de redactie verschijnt je bijdrage als blog op onze website.

Blog insturen

Blogs kun je insturen per mail (redactie@esb.nu)

Mail naar de redactie

Statistiekrubriek

De statistiekpagina in ESB bestaat uit ‘praatjes bij plaatjes’. Het zijn korte teksten van zo’n 350 woorden (het praatje) bij een aansprekende figuur (het plaatje) die een ontwikkeling in de economie laten zien. De auteur maakt duidelijk waarom de figuur relevant is, en wat economen ervan kunnen leren. Voor de statistieken werken we met een vaste pool van auteurs, en ook kunnen geïnteresseerden mailen naar statistiek@esb.nu.

Statistiekbericht insturen

Deze kun je insturen per mail (statistiek@esb.nu)

Mail een statistiekbericht