Ga direct naar de content

Werkloosheid daalt verder

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 4 1998

Werkloosheid daalt verder
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4177, pagina 887, 20 november 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De geregistreerde werkloosheid is de afgelopen maanden blijven dalen. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden
augustus-oktober 1998 op 265.000, dat is 86.000 minder dan in dezelfde periode van 1997. De voor seizoen gecorrigeerde
werkloosheidscijfers zijn sinds het begin van het jaar onafgebroken gedaald.
In de Europese Unie is in september van dit jaar voor het eerst sinds december 1992 de werkloosheid onder 10% gekomen. Het cijfer
bedroeg voor de 15 EU-landen in september van dit jaar 9,9% en een jaar eerder nog 10,6%. De daling van de werkloosheid deed zich
voor in de meeste lidstaten. Het betreft hier de werkloosheid volgens de internationale definitie.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990=100, voor seizoen gecoorigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
Einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
Seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur