Ga direct naar de content

Verzekeraars verkopen Duitse staatsobligaties

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 20 2019

■ Kees Elfferich (DNB)

Sinds 2015 hebben Nederlandse verzekeraars voor grote bedragen Duitse staatsobligaties verkocht (figuur). Hierdoor is de sterke groei van deze portefeuille in de crisisjaren voor een groot deel weer ongedaan gemaakt.

Tijdens de Europese schuldencrisis waren Nederlandse verzekeraars op zoek naar een veilige haven voor hun beleggingen en kochten daarom in ruime mate Duitse staatsobligaties. Het ging in de periode van 2009 tot 2013 om een totaal­bedrag van ruim zestien miljard euro. Daarmee groeide deze portefeuille tot 43 miljard euro per eind 2012, op een totaal bezit aan overheids- en bedrijfsobligaties van 194 miljard euro en een totaal van beleggingen van 327 miljard. Vervolgens nam het bezit aan Duits staatspapier, geheel vanwege koerswinsten, verder toe tot zijn grootste omvang van bijna 47 miljard euro per maart 2015. Daarmee was het de meest omvangrijke belegging met een aandeel van 22 procent in het totaal van overheids- en bedrijfsobligaties. De een na grootste portefeuille betrof die van Nederlandse staatsobligaties, die toen 44 miljard euro bedroeg.

Sinds maart 2015 worden al vijftien achtereenvolgende kwartalen, met uitzondering van het tweede kwartaal van 2016, Duitse staatsobligaties verkocht of wordt de aflossing niet herbelegd. Als gevolg van de verkoop van veertien miljard euro en een koersverlies van drie miljard is het bezit van Duits staatspapier gedaald tot iets onder de dertig miljard per eind 2018 (zeventien procent van het totale obligatiebezit) op een totaal van beleggingen van 352 miljard. Eenzelfde beweging, maar minder sterk, is opgetreden bij het bezit aan Nederlandse overheidsobligaties. De verkopen hiervan bedroegen in het zelfde tijdvak tien miljard euro.

Als neveneffect van deze obligatieverkopen is de samenstelling van het totaal van beleggingen, bestaande uit aandelen, beleggingsfondsen, schuldpapier en woninghypotheken, veranderd. Het deel schuldpapier in het totaal aan beleggingen is afgenomen van 55 procent per eind maart 2015 tot 51 procent per eind 2018. Daartegenover staat dat de omvang van verstrekte woninghypotheken is toegenomen van 46 naar 61 miljard euro (ofwel van twaalf naar zeventien procent van het totaal van de beleggingen).

Auteur

Categorieën