Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 14 2006

service
Verschenen in ESB

Colofon

Internationale invloeden op de lange rente

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse
economie.

Emmissierechten

Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:
Boonstra, W.W. (1999) Rentegevoeligheid in de EMU. Nr. 4194.
Hilbers, P.L.C. (1999) Het IMF, Azië en de financiële sector. Nr. 4189.
Jansen, P.W. & E.B. Spijkerman (2004) Tekorten maken lenen duurder. Nr. 4438.
Davidson, M.D. (2002) Emissiequota helaas buiten discussie. Nr. 4354.
Hoff, T. (2001) Bedrijven en het klimaatprobleem. Nr. 4328.
Mulder, M. & M.G. Lijessen (2002) Klimaatbeleid: heffen of handelen? Nr. 4357.

Hypotheekrenteaftrek

Arnold, I.J.M. (2005) Ben jij ook zo bang? Nr. 4455.
Boelhouwer, P.J. & P. de Vries (2005) Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling
woningprijzen. Nr. 4455.
Ewijk, C. van, B. Jacobs & R. de Mooij (2006) Doelmatigheidswinst van minder hypotheek­
renteaftrek. Nr. 4489.
Grob, S.G. (2005) Hypotheekrenteaftrek in perspectief. Nr. 4455.
Kam, C.A. de (2005) Eigen huis: bedreigde investering? Nr. 4455.
Stevens, L.G.M. (2005) Naar een nieuw eigendomsregime. Nr. 4455.

Hoger Onderwijs

Adriaanse, H.J.M. & R.J. in ’t Veld (2002) Bama: kansen en bedreigingen. Nr. 4359.
McDaniel, O.C. (2002) Vouchers en leerrechten. Nr. 4359.
Zondag, J. (2005) De student aan zet. Nr. 4359.

Splitsing energiebedrijven

Damme, E.E.C. van & L. Hanscher (2000) Netwerksectoren in transitie. Nr. 4261.
Oetelaar, P.J.N. (2006) Splitsingswet leidt tot miljarden schade. Nr. 4479.
Wijnbergen, S.J.G. van (2006) Een zeepbel van 12 miljard. Nr. 4482.

Innovatie

Jacobs, D. (1998) De vergeten kant van technologische vernieuwing. Nr. 4179.
Raes, S.E.P. (2001) De nieuwe kleren van de keizer. Nr. 4290.
Verspagen, B. & H. Hollanders (1998) De Nederlandse innovatieachterstand. Nr. 4147.

Rondom voetbal

Bruinshoofd, A & B. ter Weel (2000) Ontslagen trainers, beter voetbal? Nr. 4274.
Jonkhoff, W. (2003) De KNVB, de ballen en het verstand. Nr. 4410.
Koning, R.H. (2004) Resultaten uit het verleden… Nr. 4438.

Aankondiging
Half november is ESB voornemens een jubileumcongres te organiseren, met als thema “De economische agenda voor de komende kabinetsformatieâ€. Belangstellenden kunnen een voorstel
voor een presentatie indienen bij de redactie.

In de volgende ESB (11 augustus a.s.):
onder andere:
B.J. Kuipers, A.S. Schüller en O.W. Steenbeek
Lage inkomens en jongeren profiteren van hypotheekrenteaftrek.
E. Schmieman, A. Meijer en B. Volkerink
Marktordeningsbeleid in netwerksectoren maakt een verschil
R. Huiskamp, J. van Genabeek en C. Wevers
CAO à la carte en levensloop: grenzen aan keuzes

352

ESB 30

juni 2006

ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.economie.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.economie.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500
EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.

Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
€ 58,25.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de
merknaam ESB (Economisch Statistische
Berichten)