Ga direct naar de content

ESB Kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 14 2006

ESB kompas
Indicator
(+6 mnd)

Realisatie
gestandaardiseerde
afwijking tov trend

gestandaardiseerde
afwijking tov trend

DNB

december 0,50
september 0,34
0

april -0,06
januari -0,22

De Economisch Statistische Barometer geeft de
richting en intensiteit van verandering van de economie aan. De berekeningen zijn gebaseerd op de
cijfers van productie, consumptie, producentenen consumentenvertrouwen uit de CBS Conjunc­
tuurklok.
De toe- of afname van de groei van deze cijfers en
de toe- of afname in de afwijking t.o.v. de langetermijntrend zijn de coördinaten van de wijzers. De
twee wijzers geven de huidige en vorige stand aan.
Het getal geeft de intensiteit van verandering weer.
De waarde wordt bepaald op basis van de lengte
van de vector die veranderingen in de coördinaten
in de conjunctuurklok weergeeft. De ES Barometer
wordt gemaakt door de ESB-redactie.

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte van
de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op informatie
over de productie, consumptie en werkgelegenheid
en beschrijft met een vertraging van 2 maanden de
toestand van de conjunctuur. De waarden voor april
(-0.06) en januari (-0.22) zijn weergegeven aan de
linkerzijde van de thermometer. Het positieve verschil
duidt op een aantrekkende conjunctuur in die periode.
De voorlopende indicator is gebaseerd op elf variabelen
en geeft de verwachte conjunctuur voor de komende 6
maanden weer. De waarden voor september (0.34) en
december (0.50) zijn weergegeven aan de rechterzijde
van de thermometer. Het positieve verschil duidt op
een verder aantrekkende conjunctuur in de komende
maanden.

ES Barometer
(juli 2006)

992

322

ESB 14

juli 2006

week 28