Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 14 2006

inhoud

4490
14 juli 2006  jaargang 91

De lange rente kan verder oplopen

324

P. Cavelaars en C. Ullersma De kapitaalmarktrente is sinds begin dit
jaar met ruim 0,5 procentpunt opgelopen, maar nog altijd laag. De kans is
groot dat de kapitaalmarktrente verder zal oplopen.

Toewijzing emissierechten moet anders 327
J. Berends en V. Schyns De CO2-emissiehandel leidt tot ernstige marktverstoringen en ‘windfall profits’ van meer dan een miljard euro per
jaar. De oorzaak is de manier waarop de emissierechten worden toegewezen
aan bedrijven. Een andere methode voor toewijzing is dringend nodig.

Intergenerationele herverdeling bij
afschaffing hypotheekrenteaftrek

330

H.J.M. ter Rele Afschaffing van de fiscale bevoordeling van de eigen
woning laat jongeren en toekomstige generaties profiteren. Het is daarom
wenselijk herzieningen in het eigenwoningregime ook te bezien vanuit het
perspectief van het opvangen van de vergrijzingslasten in de toekomst.

Het beste onderwijs komt uit de
ivoren toren

334

I. Arnold Maximaliseren succesvolle universitaire onderzoekers hun
o
­ nderzoeksproductiviteit ten koste van het onderwijs?

EN VERDER…

Splitsen energiebedrijven vermindert
welvaart
338

ESB KOMPAS

322

REDACTIONEEL

323

ECONOMIE IN BEELD

332

STATISTIEK

336

MENING

344

MENING

345

DEBAT

348

PROMOTIE

349

Een heffing voor sociale projecten van
voetbalclubs
346

AGENDA

350

T. van der Burg en H. Nijhof Moet Europa een eigen sociaal model
voor de sport ontwikkelen?

COLUMN

351

SERVICEPAGINA

352

B. Baarsma en M. de Nooij Het splitsen van energiebedrijven in publieke
netwerkbedrijven en commerciële productie-, handels- en leveringsbedrijven
levert per saldo een welvaartsverlies op.

Managementcontrolsystemen en innovatie
in Nederland
341
H.C. Dekker, T.L.C.M. Groot en M.Schoute De aandacht voor innovatie
in Nederlandse bedrijven verschilt sterk tussen sectoren en dit terwijl het
sturen op innovatie samenhangt met betere innovatieprestaties.

ESB

14 juli 2006

321