Ga direct naar de content

Robots en ongelijkheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 15 2023

De verzorgingsstaat heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat de inkomensongelijkheid in Europa nauwelijks toegenomen is toegenomen ondanks de automatisering. Dit laten Doorley et al. zien tussen 2006 en 2018 via een microsimulatie, waarin zij de huidige situatie vergelijken met een gesimuleerde situatie zonder automatisering. Automatisering zorgde voor dalende reële uurlonen en een dalende werkgelegenheid voor vervangbare werknemers. Deze negatieve effecten werden voornamelijk door uitkeringen opgevangen. Zo heeft de verzorgingsstaat de gevolgen verzacht.

Doorley, K., J. Gromadzki, P. Lewandowski et al. (2023) Automation and income inequality in Europe. IZA Discussion Paper, 16499.

Auteur

Plaats een reactie