Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 18 2006

inhoud

4510
18 mei 2007  jaargang 92

De Randstad hangt als los zand
aaneen

292

F. van Oort, M. Burger, O. Raspe, en J. Ritsema van Eck Steeds vaker wordt er
gepleit voor één bestuurlijk slagvaardige Randstadprovincie. Onderzoek naar de
bestaande economische relaties tussen bedrijven en woonwerkrelaties toont aan
dat er nog niet gesproken kan worden van één economisch geïntegreerde regio.

Noodzakelijke bestedingen als
armoedegrens

296

A. Soede en C. Vrooman In veel empirisch onderzoek worden criteria voor armoede gehanteerd waarvan de inhoudelijke betekenis onduidelijk is. Een nieuwe
armoedegrens gebaseerd op uitgaven die huishoudens moeilijk kunnen vermijden
en minimaal wenselijk zijn, geeft wel een heldere interpretatie.

Economische deugden

300

F. den Butter Democratische deugden zijn ook economische deugden; tolerantie en begrip voor elkaar bevorderen maatschappelijk gewenst gedrag in een
pluriforme samenleving. Dit leidt tot intrinsieke motivatie om externe effecten te internaliseren en verlaagt de transactiekosten in het maatschappelijk
verkeer.

Subsidie op groene stroom kan
doelmatiger
En verder…

308

M. Korteland, M. Mulder en R. Went Uit onderzoek blijkt dat onder de oude
subsidieregeling voor producenten van groene stroom teveel subsidie is betaald
voor windenergie op land. Een van de voornaamste oorzaken was een te conservatieve inschatting van de stijging van de energieprijzen.

ESB Kompas

290

Redactioneel

291

Column

303

Statistiek

304

Economie in beeld

306

Mening

317

Promotie

318

Agenda

319

Service

320

Einde afkoeling Amerikaanse
huizenmarkt nog niet in zicht

311

E. Lambregts en M. Hendrikx Na jaren van uitbundige prijsstijgingen en woningbouw, bevindt de Amerikaanse huizenmarkt zich in een fase van afkoeling.
Problemen in de sterk gegroeide risicovolle hypotheekmarkt kunnen de neerwaartse correctie van de huizenmarkt versterken en verlengen.

Meer concurrentie prikkelt niet
alleen innovatie detailhandel

314

H. Creusen, B. Vroomen en H. van der Wiel De toename van de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse detailhandel blijft achter bij die van de Verenigde
Staten. Meer concurrentie kan zorgen voor meer innovatie en daarmee voor
een hogere arbeidsproductiviteit.

ESB

18 mei 2007

289