Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 18 2006

service
Randstad

Bruggink, J.W. (2007) Steden verkleinen inkomensachterstand. Nr. 4507.
Koopmans, C. en J.A. Korteweg (2007) Efficiënt ruimtegebruik. Nr. 4505.
Bruijn, P.J.M. de , W.J.J. Manshanden en A.C. Muskens (2005) De Randstad in Europa.
Nr. 4469.
Manshanden, W.J.J. en J.G. Lambooy (1992) De mythe van de grote stad als motor van de
economie. Nr. 3883.

Armoede

Brilman (2006) Nederlandse armoede in historisch en internationaal perspectief. Nr. 4497.
Irrgang, E. en M. Hoeberichts (2006) Inkomensongelijkheid in de eenentwintigste eeuw.
Nr. 4483.
Gradus, R.H.J.M. en N.H.J.M. Huppertz (1999) Het meten van armoede. Nr. 4222.
Wildeboer Schut, J.M. en Vrooman, J.C. (1998) Drie werelden van armoede? Nr. 4172.

Deugden

Graafland, J.J. (2003) Maakt concurrentie ons gelukkig? Nr. 4422.
Wolfson, D. (2003) Heeft nut een functie? Nr. 4411.
Frenken, K. en W. Jager (2002) Begrensde rationaliteit in model. Nr. 4362.
Marrewijk, C. van (1989) Risico en rationaliteit. Nr. 3691.

Energiesubsidie

Vries, L. de en M. de Nooij (2006) Slimme subsidie van schone stroom. Nr. 4495.
Jong, G.P.F. de en A. Mulder (2002) Geen duurzaam groenbeleid. Nr. 4365.
Verbruggen, H., A. Gielen en H. Brouw (2002) Kosteneffectiviteit van energiesubsidies.
Nr. 4351.
Boots, M., G.J. Schaeffer en C. de Zoeten (2001) Beleid duurzame elektriciteit kent beperkte
houdbaarheid. Nr. 4306.

Huizenmarkt

Roszbach, K. (2007) Meer subsidies en minder concurrentie hypotheekmarkt. Nr. 4508.
Priemus, H. (2006) Woningmarktbeleid: hervormingskabinet gezocht. Nr. 4500S.
Toet, M.J.M.A., J.P. Verbruggen en H.C. Kranendonk (2005) Huizenmarkt niet overspannen.
Nr. 4457.
Aarts, J.W.M. (2004) Vooruitzichten woningmarkt gematigd positief. Nr. 4441.

Detailhandel

Jacobs, B. en J.J.M. Theeuwes (2004) Innovatie in Nederland: de markt draalt en de overheid
faalt. Nr. 4448.
Lever, M.H.C., H.J. van Driel, E.E. Lustgraaf en A.R. Thurik (1996) Malaise in de detailhandel?
Nr. 4042.
Wiggers-Ruigrok, C.M. en C.J.J. van Veldhuizen (1990) De betekenis van de detailhandel.
Nr. 3770.
Nooteboom, B. (1984) Innovatie, levenscyclus en het aandeel van zelfstandigen in de
detailhandel. Nr. 3438.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.

In ESB nr. 4511 (1 juni)

Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).

Onder andere:
J. van Ours
De werking van de WWB

Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl

W. Boonstra
Concentratiemaatstaven slechte indicator van concurrentie

Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

320

ESB 18

mei 2007