Ga direct naar de content

Uitgelicht: Profijt van toegang tot zee

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 2 2018

Zijn regio’s die omringd worden door land armer dan regio’s met toegang tot de zee? Jetter et al. onderzoeken dit met behulp van paneldata uit de periode 1950–2014 van 1.527 regio’s, verspreid over alle continenten. Zij vinden dat een gebrek aan toegang tot de zee het regionale inkomen vermindert met tien tot dertien procent. De inkomenskloof tussen regio’s binnen een land die wel of niet aan zee grenzen wordt groter naarmate het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking stijgt en de internationale handel relevanter wordt. De achterstand van regio’s die niet aan zee ­grenzen kan verkleind worden door te investeren in nationale infrastructuur, die door land ingesloten regio’s onsluit.

Jetter, M., S. Mösle en D. Stadelmann (2017) Landlockedness and economic development: analyzing subnational panel data and exploring mechanisms. CESifo Working Paper, 6733.

Auteur

Categorieën