Ga direct naar de content

Stijging uurloon ICT’ers minder sterk dan gemiddeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 24 2024

De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is zeer krap. Volgens de spanningsindicator van UWV is de krapte in deze beroepsklasse al vele jaren het grootst van alle beroepsklassen. Toch is het nominale bruto-uurloon van ICT’ers sinds 2013 minder gestegen dan het mediaan uurloon van alle werknemers in Nederland.

Het aantal werknemers (van 15 tot 75 jaar) met een ICT-beroep is tussen 2013 en 2022 sterk gestegen, namelijk van 244.000 naar 465.000. In dezelfde periode steeg het mediane bruto-uurloon van werknemers in deze beroepsklasse van 24,30 euro naar 29,30 euro, een toename van 21 procent (figuur). Het mediane uurloon van alle werknemers in Nederland steeg meer, namelijk van 18,00 euro naar 22,20 euro bruto, een toename van 23 procent.

De mediane uurlonen liggen in de ICT wel hoger dan in de totale economie. De software- en applicatieontwikkelaars zijn met 320.000 werknemers met een mediaan bruto-uurloon van 30,40 euro de grootste en meestverdienende beroepsgroep binnen de ICT. Databank- en netwerkspecialisten (90.000 werknemers) volgen met en 29,50 euro per uur, terwijl  de ICT-gebruikersondersteuning (57.000 personen) met 23,20 het minst verdienen in deze beroepsgroep.

Sinds 2013 hield echter alleen het uurloon van de databank- en netwerkspecialisten min of meer gelijke tred met de gemiddelde loonstijgingen van alle werknemers (+23 procent). Met name de loonstijging van bij de werknemers in de ICT-gebruikersondersteuning bleef achter (+15 procent), terwijl ook software- en applicatieontwikkelaars relatief inleverden (+19 procent).

Ondanks de relatief beperkte stijging van het uurloon, nam het aantal werknemers wel toe in alle ICT-beroepsgroepen, het sterkst bij de software- en applicatieontwikkelaars met een ruime verdubbeling tussen 2013 en 2022.

De cijfers over de bruto-uurlonen hebben betrekking op werknemers. In 2022 werkte dertien procent van alle mensen met een ICT-beroep als zelfstandige, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert geen cijfers over het inkomen dat zelfstandigen per uur verdienen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie