Ga direct naar de content

Statistiek: Weer meer gezinnen met kinderen verhuisd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 2 2017

■ Carel Harmsen (CBS)

In de periode juli 2016 – juni 2017 verhuisden in Nederland 1,87 miljoen personen. Dat waren er 145.000 (ruim acht procent) meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Na een minimum in 2012/2013 is het aantal verhuisde personen jaarlijks gemiddeld met meer dan zes procent gestegen (figuur).

Een deel van het hogere aantal verhuizingen kan worden toegeschreven aan verhuizingen van recent geïmmigreerde Syriërs die vanuit asielzoekerscentra elders in het land worden gehuisvest. Zonder de verhuizingen van Syriërs zou de groei een procentpunt lager zijn uitgevallen.

In de leeftijdsgroepen 0–16 jaar en 35–64 jaar steeg het aantal verhuisde personen het afgelopen jaar zelfs met circa zestien respectievelijk twaalf procent. Met name voor kinderen was de stijging substantieel hoger dan in de voorgaande periode. Ook in de leeftijdsgroep 22–34 jaar steeg het aantal verhuizingen, maar de groei zakte wel iets in.

Eind 2013 waren ongetrouwde stellen de eersten die meer dan in de voorafgaande periode een nieuwe stek gingen betrekken. Dit waren vaak twintigers en dertigers die hun eerste woning kochten of van huurwoning wisselden. Vanaf de tweede helft van 2014 zijn het met name de echtparen van middelbare leeftijd met thuiswonende kinderen die ook weer meer gingen verhuizen. In het afgelopen jaar verhuisde zelfs ruim twintig procent meer van dergelijke gezinnen in vergelijking met de voorgaande periode.

Het aantal verhuizende 17- t/m 21-jarigen daalde het afgelopen jaar met 3.000. Daarmee is het grootste effect op de verhuisgeneigdheid van aankomende studenten van het in 2014/15 ingevoerde nieuwe studiefinancieringsstelsel achter de rug. De wijziging hield in dat voor nieuwe studenten de basisbeurs als gift vervangen werd door een lening. Uitwonend studeren werd daardoor per saldo relatief duurder. Nieuwe studenten kiezen er sindsdien vaker voor eerst vanuit het ouderlijk huis te gaan studeren, in plaats van naar de universiteitsstad te verhuizen.

Auteur

Categorieën