Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

service
Verschenen in ESB

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:

Miljoenennota
Dijkhuizen,
Dijkhuizen,
Dijkhuizen,
Dijkhuizen,

C.
C.
C.
C.

van
van
van
van

(2005) Terug in het spoor. Nr. 4471.
(2004) Omgaan met onzekerheid. Nr. 4443.
(2003) Een nieuwe start. Nr. 4414.
(2002) Begroten in magere jaren. Nr. 4375.

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.

Landbouw

Asseldonk, M. van & A. Oude Lansink (2001) Verzekeren beter dan bestrijden. Nr. 4335.
Kol, J. & B.A.M.M. Kuijpers (2002) Geen steun voor de landbouw, wel voor Fischler. Nr. 4387.
Konijn, R.J. & A.J. Oskam (1996) De uitvoer van de Nederlandse agro-sector. Nr. 4060.

Pensioenen

Bikker, J.A. & P.J.G. Vlaar (2005) Indexatiebeleid van pensioenfondsen. Nr. 4472.
Bovenberg, A.L. (2005) Pensioenen en optimale risicodeling. Nr. 4471.
Eijndthoven, J. van & I. van de Velde (2001) Fiscale behandeling van pensioenen. Nr. 4302.
Vries, B. de (1996) Naar een pensioen op maat. Nr. 4055.

Financiering van Vergrijzing

Geest, L. van der, I.M. Lageweg & M. van de Ven (1996) Financiering van de vergrijzing. Nr.
4055.
Gessel, M. van, L. Groot & T. Weistra (2006) Vergrijzingsdruk en vergrijzing op de arbeidsmarkt. Nr. 4492.
Hollanders, D. (2006) Boeken (bespreking van De vergrijzing leeft). Nr. 4491.
Koolmees, W. (2006) Vergrijzing in de EU. Nr. 4487.

DBC’s

Blank, J. (2005) Diagnose Bureaucratie Circus. Nr. 4471.
Geest, S.A. van der, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003) Eerlijke prijzen in de zorg. Nr. 4415.
Hasaart, F., M. Pomp, R. Janssen & D. Wientjens (2006) Financiële prikkels en behandelkeuzes
in het nieuwe zorgstelsel. Nr. 4493.
Varkevisser, M., N. Polman & S.A. van der Geest (2006) Zorgverzekeraars moeten patiënten
kunnen ‘sturen’. Nr. 4478.

Innovatie in bedrijven

Baljé, S.H.& P.M. Waasdorp (1998) Ontdekkers en vernieuwers. Nr. 4180.
Bruijn, P.J.M. de, A.C. Muskens & W.J.J. Manshanden (2004) Clusters geen Wahalla voor innovatie. Nr. 4428.
Jacobs, B. & J.J.M. Theeuwes (2004) Innovatie in Nederland: de markt draalt en de overheid
faalt. Nr. 4448.
Panne, G. van der & A.H. Kleinknecht (2003) Van Stanford naar Zandvoort. Nr. 4403.

Rectificatie

Bij het artikel ‘Overdaad schaadt: meer management, minder productiviteitsgroei’ in ESB nr.
4493 is de naam van de tweede auteur niet volledig weergegeven. Dit had moeten zijn: C.W.M.
Naastepad.

Mededeling

De redactie van ESB heeft een nieuw e-mailadres: esb@sdu.nl

In ESB nr. 4495 (6 oktober):
R. Wenting, O. Atzema en K. Frenken
Amsterdam modestad
W. van Megesen
De earned income tax credit: een zinvolle aanvulling op het huidige
arbeidsmarktbeleid

480

Colofon

ESB 22

september 2006

ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)