Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 11 2006

service
Verschenen in ESB

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:

Levensloopregeling

Brinkman, W. & G. van Keeken (2004) Levensloopregeling: opbouw en inrichting van casco
tot huis. Nr. 4429.
Goudswaard, K.P. & T.D. Riemens (2004) Levensloopbeleid: hype of noodzaak? Nr. 4427.
Jongen, E. & P. Kooiman (2004) Voorgenomen levensloopregeling biedt weinig voordeel. Nr. 4429.
Leijnse, F. (2004) De levensloop als individueel project. Nr. 4427.

Hypotheekrenteaftrek

Boelhouwer, P.J. & P. de Vries (2005) Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling
woningprijzen. Nr. 4455.
Ewijk, C. van, B. Jacobs & R. de Mooij (2006) Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek. Nr. 4489.
Stevens, L.G.M. (2005) Naar een nieuw eigendomsregime. Nr. 4455.

Netwerksectoren

Haffner, R.C.G. & P. Meulmeester (2005) Evaluatie van de regulering van het elektriciteitsnetwerk.
Nr. 4472.
Janssen, M. (2005) Telecommunicatie: the winner takes it all. Nr. 4464.
Pollitt, M. (2004) Netpolitiek. Nr. 4430.

Kapitaalmarktrente

Boonstra, W.W. (1999) Rentegevoeligheid in de EMU. Nr. 4194.
Cavelaars, P. & C. Ullersma (2006) De lange rente kan verder oplopen. Nr. 4490.
Hilbers, P.L.C. (1999) Het IMF, Azië en de financiële sector. Nr. 4189.
Jansen, P.W. & E.B. Spijkerman (2004) Tekorten maken lenen duurder. Nr. 4438.

Arbeidsproductiviteit

Schaik, A.B.T.M. van (2004) Loonmatiging gunstig voor economische groei? Nr. 4446.
Janse, W.J. (2004) Loonmatiging schaadt productiviteitsontwikkeling niet. Nr. 4441.
Kleinknecht, A. & C.W.M. Naastepad (2004) Loonmatiging schaadt productiviteitsontwikkeling wel.
Nr. 4441.
Hessel, J.P.C. & J.F. de Ruiter (2004) Sterke arbeidsmarkt en zwakke productiviteitsgroei in de
EMU. Nr. 4444.

Nieuwe Risico’s

Faure, M.G. (1999) Op de glijdende schaal van verzekerbare en onverzekerbare risico’s. Nr. 4193.
Reijnders, L. (1999) De anatomie van nieuwe risico’s. Nr. 4193.
Rooij, A. de & J.C.J.M. van den Bergh (2005) Stilte voor de storm: verzekeren tegen
klimaatverandering. Nr. 4463.

Rectificatie

De bijdrage ‘Regulering mobiele gespreksafgiftetarieven hoognodig’ van R. Stil en M. Lugt
in ESB nr. 4490 is niet helemaal correct afgedrukt. Het verlies voor de vaste bellers bedraagt
maximaal 300 miljoen en niet 1.300 miljoen euro, zoals staat vermeld.

In de volgende ESB (25 augustus a.s.):
onder andere:
J. Plantenga
Arbeidsmarktparticipatie en de kosten en baten van kinderopvang.
M. van Gessel, L. Groot en T. Weistra
Vergrijzingsdruk en ruimte op de arbeidsmarkt.

384

ESB 11

augustus 2006

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)