Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 3 1985

Rectificatie
In het artikel ,,Koopkrachtontwikkelingen 1977-1983″ in
ESB van 27 maart 1985 is in de verklarende tekst bij de figuren
1 en 2 op biz. 292 een verwisseling van de volgorde opgetreden.
De juiste weergave treft u hieronder aan.
Figuur 1. Ontwikkeling van de statische koopkracht 1977-1983
(1977=100) naar inkomensgroep, 1977
110
105

100

95
_.—_ Ie25%-groep
——— 2e 25% groep
——.. 3e 25%-groep
………..— 4 e 25% groep

90

i

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Figuur 2. Ontwikkeling van de statische koopkracht 1977-1983
(1977= 100) naar sociaal-economische categoric hoofdkostwinner, 1977
110
105
100

95
– Werknemers bedrijfsleven
—._… Ambtenaren
——— Gepensioneerden en arbeidsongeschikten
…………… Yerklozen en overigen

90

_
1977

1978

1979

1980

1981

1982

_f
1983