Ga direct naar de content

Over ongelijkheid en groei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 3 2017

Peter Thiel, Elon Musk en Sergey Brin zijn topondernemers die op verschillende gebieden met belangrijke innovaties op de proppen kwamen. Het kapitaal dat ze wisten te verzamelen met het ene succesvolle product werd bijna volledig opnieuw geïnvesteerd in een volgende risicovolle investering. Ze leveren een buitengewoon grote bijdrage aan de economische groei en plukken daar ook zélf de vruchten van, met een hoger plekje op de inkomensladder tot gevolg. Zo ontstaat er vooruitgang, maar ook een grotere inkomensongelijkheid. Maar is er een verband tussen ongelijkheid en economische groei?

Een recente studie van het IMF onderzocht hoe toegenomen ongelijkheid het vertrouwen tussen burgers onderling kan verminderen (Gould en Hijzen, 2016). Op basis van enquêtes in de VS (1980–2010) en in Europa (2002–2012), tonen de auteurs aan dat vooral de ongelijkheid aan de onderkant van de inkomensverdeling een negatieve impact heeft op het vertrouwen dat burgers in elkaar stellen. Dit is belangrijk omdat het aandeel van de Amerikaanse bevolking dat gelooft dat ‘de meeste mensen vertrouwd kunnen worden’ stelselmatig is gedaald sinds 1970 (figuur).

Een eerder onderzoek door Barone en Mocetti (2016) kwam tot dezelfde conclusie. Zij schatten dat een stijging van de Gini-coëfficiënt, als maatstaf voor inkomensongelijkheid, met één procentpunt leidt tot een daling van twee procentpunt in het aandeel van de bevolking dat gelooft dat ‘de meeste mensen vertrouwd kunnen worden’.

Het welslagen van commerciële activiteiten is sterk afhankelijk van de mate waarin de betrokken partijen elkaar vertrouwen. Wanneer er veel vertrouwen heerst kan er vrijuit worden gehandeld, onderhandeld en samengewerkt. Een situatie van wantrouwen zorgt daarentegen voor misgelopen opportuniteiten en hogere transactiekosten. Daarom kan beleid gericht op verminderde ongelijkheid zowel de herverdeling als het scheppen van welvaart ten goede komen.

Literatuur

Barone, G. en S. Mocetti (2016) Inequality and trust: new evidence from panel data. Economic Inquiry, 54(2), 794–806.

Gould, E.D. en A. Hijzen (2016) Growing apart, losing trust? The impact of inequality on social capital. IMF Working paper, WP/16/176.

Auteur

Categorieën