Ga direct naar de content

Kleine bedrijven laten in 2020 grootste banenherstel zien

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 11 2021

■ Gerda Gringhuis (CBS)

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen. Door de coronamaatregelen liep het aantal banen in 2020 tijdens de lockdownperioden per saldo terug.

Hoeveel werknemersbanen er zijn in een bepaalde periode is een optelsom van uiteenlopende stromen. Er komen nieuwe banen bij, er worden banen (tijdelijk of definitief) beëindigd, en er worden banen na een tijdelijke onderbreking hervat, zoals gebeurt bij oproepbanen. De ontwikkeling van het aantal banen was volatieler bij kleine bedrijven dan bij grote.

Kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) en middelgrote bedrijven (10 tot 100 werkzame personen) werden meer dan grote bedrijven (100 werkzame personen of meer) geraakt door de coronacrisis. Een dieptepunt werd bereikt in april 2020. In die maand verdween per saldo 2,5 procent van de banen bij kleine bedrijven (30.000 banen), 2,3 procent bij middelgrote bedrijven (45.000), en 1,2 procent bij grote bedrijven (65.000).

In juni trad er herstel op door het versoepelen van de coronamaatregelen. In juni laten de kleine bedrijven relatief het grootste herstel zien – er kwamen per saldo 46.000 banen bij. Het saldo is de som van 44.000 nieuwe plus 39.000 hervatte banen, en min 36.000 beëindigde banen. Bij de middelgrote bedrijven kwamen er per saldo 47.000 banen bij, en bij grote bedrijven 64.000. Bij de kleine bedrijven werden er in juni relatief meer bestaande banen hervat, maar bij de grote bedrijven werden er juist meer nieuwe banen gestart.

Vanaf half oktober werden de maatregelen weer aangescherpt, en vanaf half december gold er een harde lockdown. In deze maanden daalt het aantal banen dat er netto bij komt weer. In december is het saldo bij de middelgrote en grote bedrijven negatief, terwijl het saldo bij de kleine bedrijven net positief is.

Auteur