Ga direct naar de content

Koopkracht verbeterde voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 29 2021

■ Nadine Wesselius (CBS)

Om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland structureel te verbeteren zijn er in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. In 2019 werden de werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen verlaagd, waardoor er ruimte ontstond voor loonsverhoging. Ook werden de minimumlonen, uitkeringen en kinderbijslag extra verhoogd.

Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat in 2019 de koopkracht in het algemeen flink verbeterde (figuur). Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 3,9 procent op vooruit, en op Sint Eustatius en Saba was dat 4,9 procent.

Deze ontwikkeling was gunstiger dan die in 2018. In dat jaar steeg op Bonaire en Saba het gemiddelde prijsniveau van consumptiegoederen sneller dan het inkomen. Hierdoor daalde op deze eilanden de koopkracht. Op Sint Eustatius daarentegen werden de minimumlonen en uitkeringen in 2018 extra verhoogd, zodat de koopkracht daar wel verbeterde. In de jaren daarvoor hadden Caribische Nederlanders hun koopkracht ook van jaar tot jaar zien groeien.

Onder alle bevolkingsgroepen nam in 2019 de koopkracht toe. Voor werknemers verbeterde deze het meest op Sint Eustatius, met in doorsnee 4,8 procent. Voor uitkeringsontvangers steeg de koopkracht het meest op Bonaire, met 7,2 procent.

Als de gemiddelde koopkracht stijgt, wil dat niet zeggen dat iedereen erop vooruitgaat. Zo kromp de koopkracht op Bonaire bij een op de vijf uitkeringsontvangers. Verder steeg deze vooral bij huishoudens met minderjarige kinderen, onder meer door de verhoging van de kinderbijslag. Alleenstaande ouders profiteerden het meest door een koopkrachtstijging van respectievelijk 7,2, 8,4 en 9,4 procent op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In aanvulling op de in 2019 gestarte kabinetsaanpak om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland te verbeteren heeft het kabinet in 2020 (doorlopend tot in 2021) extra crisismaatregelen genomen aan zowel de inkomens- als de uitgavenkant (toeslagen). Het kabinet hoopte hiermee de nadelige economische gevolgen van corona te dempen. Het is nog onduidelijk wat van alle maatregelen het effect zal zijn op de koopkrachtcijfers van 2020 en 2021.

Auteur