Ga direct naar de content

Jaarboek 2013 KVS

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 1 2014

Hierbij treft u het Jaarboek 2013, gevuld met artikelen over diverse onderwerpen geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij. Het spreekt voor zich dat de economische situatie, gerelateerd aan het begrotingsbeleid door de overheid en aan de financiële sector, centrale posities innemen. Het Jaarboek van vorig jaar opende met de Europese schuldencrisis, in het licht van het vermijden van faillissementen van landen en heersende twijfels over de kredietwaardigheid van overheden. We besteden dit jaar opnieuw aandacht aan de discussie over oplossingen. De thema’s dit jaar zijn: Verstandig begrotingsbeleid, regulering in de financiële sector, solidariteit in de zorg, arbeidsmarkt, vertrouwen in de politiek en toezicht in semipublieke sectoren.

Wilt u de jaarboeken op papier, dan kunt u contact opnemen met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde via haar secretariaat:

p/a De Nederlandsche Bank
Antwoordnummer 2670
1000 AP Amsterdam
tel: 020-5242280
e-mail: info@kvsweb.nl

Auteur

Categorieën