Ga direct naar de content

Infographic: Profijt van de unie per regio

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 6 2017

De landen in de Europese Unie (EU) behoren tot hetzelfde ­handelsblok. Veel regio’s zijn inmiddels sterk afhankelijk van handel binnen de EU.

ESB

Auteurs

Categorieën

1 reactie

  1. S.P.T. Groot
    7 jaar geleden

    Is 'profijt' wel de goede term? De methode die hier wordt gehanteerd levert een maatstaf op die sterk gecorreleerd is aan de openheid van een regio, en openheid hangt weer sterk af van sectorale specialisatie. Regio's met een hoog aandeel van industrie hebben meer export dan regio's die gespecialiseerd zijn in diensten, omdat er veel meer handel in goederen is dan handel in diensten. Dit wil echter niet zeggen dat regio's die gespecialiseerd zijn in gemakkelijk verhandelbare producten meer profijt hebben van handel. Dit hangt namelijk af van comparatieve kostenvoordelen en van de relatieve schaarste van productiefactoren.

    Groot-Brittannië wordt doorgaans gezien als een land met een comparatief kostenvoordeel in diensten, en heeft een relatief hoogopgeleide beroepsbevolking. Meer economische integratie met de EU is dan het meest profijtelijk voor hoogopgeleide regio's die gespecialiseerd zijn in diensten (waar Londen natuurlijk een schoolvoorbeeld van is), en het minst profijtelijk voor laagopgeleide regio's met veel industrie. De kortetermijngevoeligheid voor schokken in de handel zal weliswaar het grootste zijn in regio's met een open economie, maar dat betekent geenszins dat dit ook de regio's zijn die het meeste profijt hebben gehad van de interne markt, en het zegt ook niets over de langetermijngevolgen van meer of minder economische integratie voor regio's.