Ga direct naar de content

Inflatie door ontslag

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 27 2024

De coronacrisis zorgde voor een piek van het aantal gepensioneerden. Dit heeft geleid tot een 3,7 procentpunt hogere inflatie, verdeeld over 2020 tot en met de helft van 2023. Dit laten Ascari et al. met een arbeidsmarktmodel zien voor de Verenigde Staten. Allereerst tonen ze aan dat werknemers die ontslagen zijn eerder de keuze maken om met pensioen te gaan dan werkenden. Hoe ouder de ontslagen werknemer is, hoe eerder deze keuze bovendien wordt gemaakt. Dit leidt op zijn beurt tot hogere lonen doordat de arbeidsmarkt verkrapt. In regio’s waar veel ontslagen vielen, gingen relatief veel mensen met pensioen en stegen de lonen harder.

Ascari, G., J. Grazzini en D. Massaro (2024) Great layoff, great retirement and post-pandemic inflation. DNB Working Paper, 812/mei.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie