Ga direct naar de content

Financiële markten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 23 1995

Kapitaalmarktrente

PDA effectieve wisselkoersen **

Geldmarktrente

‘ ; fCMJaaN dvefteici.’ ‘ : ‘-.’ ‘•: ‘3-maafidiT ?f ” f ?
, mut.;Cb|>))tcw: –

j

^’1985=100)
% mut. tav 8/3/95
leeel;

ittut.XHp|jtyv;’,,

-33

-3,8:

;

:4,23; ‘”
.-:5,?0:;-‘

73,*:

;S,67 • « ;

: 167,4
}07,4

: 7,92 .;.•-:;-$•

;

; 9w:

;, S3.2
; 93,2;

i.m

0,4
-7,7
-0,5
-2,4

: ?0,0

“8,05 ••< -.-MSt.11,60: : -212

6,0
53

110,7

-2,1

92,6 :

430″;
‘ Ifetbtsle simteel
lyoprf

0,7
-9,7
-1,5
-1,3
6,1
7,2

-3,o

:«an eeft obiigatie en de
Reeel

De kracht van de
Met baken vee^De Nederla«ds^b^ flapN; (DNK
DNB: kaps gezien de afg^tojsefl
te laten Z9kken< flet beiangBJkstiB i|
dea itseeait
jfe St^ftee’ piastte UiHito hst EMS; in
wre «te: guldest po^ftW gewaaid«atl,tHeE

Industriele produktie

Lopende rekening”
8,2 : ; ‘(3,3)

Nederland

tm
vs-

65
6,0:
54,5
;^7

•34;

:

94IV
951
951
95II

.(0,7)-.,.; 94 fV
(-0,1)
95!

Canada

951

21938,0; / :(1,3)
.-228,7- <3,0)

19,2
-28,4

-114,4
132,7
52,4
-8,9
-29,6

94 JY 17985,0
94IV
267,8

op j

valwa, Japan $ mjd.

Vergelijking totals opbrengst
an obligaties »m deposito’s

; De stelling
pat wil zeggfen dat de

|l4itt

ESB 13-9-1995

het
wordt de