Ga direct naar de content

ESB 4774: Publiek geld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 6 2019

Deze maand pakken we de discussie uit het januarinummer over Nieuw geld weer op. Met onder andere bijdragen van de WRR (Bart Stellinga et al.) over het belang van diversiteit voor de stabiliteit van het bankwezen en Paul Metzemakers die laat zien dat veiliger geld het risico op een bank-run kan vergroten. Wim Boonstra waarschuwt voor de gevolgen van digitaal centralebankgeld; Simon Lelieveldt beschrijft drie mogelijke varianten van een depositobank. En nog veel meer!

Inhoud 4774: Publiek geld

242 Actueel

244 Uitgelicht

Publiek geld

246 Inleiding: Nieuw geld 2.0

Jasper Lukkezen

248 Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit

Bart Stellinga, Josta de Hoog, Arthur van Riel, Janne Verstappen, Casper de Vries en Arnoud Boot

251 Alle aandacht voor schulden staat verbetering van geld in de weg

Kees van Hee en Jacob Wijngaard

254 Veiliger geld kan tot hogere kans op bank-run leiden

Paul Metzemakers

256 De lat voor digitaal centralebankgeld ligt hoog

Aerdt Houben en Dion Reijnders

259 Digitaal centralebankgeld: bezint eer ge begint

Wim Boonstra

262 De depositobank ligt voor het oprapen

Simon Lelieveldt

266 Column: De Babylonische spraakverwarring over digitaal centralebankgeld

Ron Berndsen


268 Automatisering en robotisering gaan slechts beperkt samen

Peter Smulders en Peter Oeij

272 Innovatieve warmtenetten vragen om een nieuwe marktordening

Annelies Huygen

276 Minder maatschappelijke participatie bij onzeker werk

Fabian Dekker

278 Economische groei vraagt om meer dan zzp’ers

Erik Stam, Marijke van der Veen en Dian Smetsers

281 Dankzij een toegankelijk huis minder snel naar het verpleeghuis

Maaike Diepstraten, Bram Wouterse en Rudy Douven

284 In memoriam: Johannes Witteveen

Casper de Vries en Coen Teulings

285 In memoriam: Frans Rutten

Jarig van Sinderen

286 Statistiek

China concurreert met regio’s buiten de Randstad

Rob Euwals, Gerdien Meijerink en Jan Möhlmann

Aanschaf en onderhoud eigen woning flink duurder geworden

Martin Admiraal

Jonge vrouwen verdienen bij overheid meer dan jonge mannen

Katja Chkalova

Inkomensgelijkheid en automatische stabilisatie gaan samen

Joris van Dijk en Toep van Dijk

Online: Transport en logistiek kampt met krappe arbeidsmarkt

Jena de Wit en Annelies Boerdam

Online: Verzekeraars verkopen Duitse staatsobligaties

Kees Elfferich

Online: Economie groeit maar CO2-uitstoot van productie neemt af

Farah Abi Morshed

Online: Transactievolume Nederlandse betaalinstellingen groeit

Ester Koning

288 Ceteris paribus: Terugblik op de New Paper Sessions

English articles

Several articles have been published in both English and Dutch. The English articles can be found here:

Berndsen (2019). The Babylonian Confusion about Central Bank Digital Currency. ESB, 104(4774).

Boonstra (2019). Central bank digital currency: look before you leap. ESB, 104(4774).

Hee, van, & Wijngaard (2019) All attention to debt stands in the way of improving money. ESB, 104 4774 251-253.

Houben & Reijnders (2019). Introducing central bank digital currency requires careful consideration. ESB, 104(4774).

Lelieveldt (2019) The full reserve bank is up for grabs. ESB, 104(4774).

Metzemakers (2019) Safer money can lead to a higher chance of a bank run. ESB, 104(4774) 254-255.

Stellinga et al. (2019) Banking sector diversity is key to financial stability. ESB, 104(4774).


De nieuwe ESB elke maand op papier ontvangen? Kijk hier voor een ESB Totaal abonnement.

Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur