Ga direct naar de content

Bijstand in ondernemen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 6 2019

Beginnende en gevestigde zelfstandigen met een laag inkomen kunnen financiële ondersteuning ontvangen onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Hoe rendabel is deze re-integratievoorziening voor de maatschappij? Dit onderzoeken Kok et al. door een groep Bbz-gebruikers te vergelijken met een vergelijkbare controlegroep van niet-Bbz-gebruikers die tussen 2007-2010 zijn ingestroomd. Voor mensen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf beginnen blijkt de financiële ondersteuning maatschappelijk rendabel, doordat het ervoor zorgt dat meer mensen werken. Voor gevestigde ondernemers is het maatschappelijk rendement echter negatief over een periode van vijf jaar, doordat deze Bbz-ondernemers eerder stoppen met hun bedrijf.

Kok, L., L. Kroon, R. Scholte en C. Tempelman (2018) Zelfstandig in en uit de bijstand. SEO-rapport, 2018-91.

Auteur

Categorieën