Ga direct naar de content

Beleggers achten terugval CO₂-prijs onwaarschijnlijk

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 3 2022

De prijs van CO₂ in het Europese emissiehandelssysteem is afgelopen jaar meer dan verdubbeld, van 33 euro naar 84 euro per ton. Beleggers verwachten geen terugval van de CO₂-prijs naar het niveau van begin 2021, zo blijkt uit een analyse van twaalfmaands opties op de Europese CO₂-rechten.

Op basis van optieprijzen kan er een kansverdeling worden geschetst van de verwachte CO₂-prijs over twaalf maanden (figuur). Opties geven beleggers namelijk het recht om het onderliggende product in de toekomst voor een vooraf afgesproken prijs te kopen. De verschuiving van de optieverdeling naar rechts in de figuur laat zien dat beleggers de kans klein achten dat de CO₂-prijs zal terugvallen naar het niveau van begin vorig jaar.

Beleggers verwachten dat de factoren achter de recente stijging van de CO₂-prijs ook het komende jaar zullen zorgen voor een hogere prijs. Zo anticiperen beleggers en bedrijven op een schaarste aan CO₂-rechten, omdat de EU steeds minder certificaten beschikbaar stelt in haar pad richting net zero. Daarnaast kan het toegenomen verbruik van steenkolen als gevolg van de gestegen gasprijs bijdragen aan meer CO₂-uitstoot, en dus een grotere vraag naar CO₂-rechten.

Desondanks zijn beleggers onzeker over het toekomstige prijspad, getuige de grotere spreiding aan mogelijke uitkomsten. Dit lijkt vooral het gevolg van de recente forse prijsstijging. Bij een relatief stabiele prijs zal de prijs van over een jaar immers eenvoudiger te voorspellen zijn, maar bij een plotselinge prijsstijging neemt de onzekerheid toe.

Hoewel de toegenomen onzekerheid kan leiden tot investeringsonzekerheid onder bedrijven, is de verwachte hogere CO₂-prijs overwegend positief voor de energietransitie. Het is dan immers eerder rendabel voor bedrijven om in CO₂-reductie te investeren. Tegen deze achtergrond schatte het Internationaal Monetair Fonds in september 2021 dat er een wereldwijde CO₂-prijs van 65 euro nodig zou zijn om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hoewel de Europese CO₂-prijs wel onder dit niveau kan terugvallen, achten beleggers de kans klein (3,2 procent) dat de prijs volledig terugvalt naar de 33 euro van vorig jaar.

Overigens werd er begin 2021 slechts twee procent kans toegekend aan een prijs boven de 80 euro – waar de prijs nu ruim boven ligt. Aan optiegeïmpliceerde voorspellingen kunnen dus geen rechten worden ontleend .

Auteurs

Categorieën