Ga direct naar de content

Arbeidsmarkt in de vier grote steden

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 29 2002

Arbeidsmarkt in de vier grote steden
Aute ur(s ):
Centraal Bureau Voor Statistiek (auteur)
Divisie sociale en ruimtelijke statistieken
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4353, pagina 259, 29 maart 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Tussen de vier grote steden bestaan opvallende verschillen in arbeidsdeelname. Den Haag heeft de hoogste arbeidsdeelname. In deze
stad behoorden in 2000 zeven van de tien mensen van 15-64 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Ook Utrecht kent een hoge
arbeidsdeelname. In Rotterdam en Amsterdam werken zes van de tien mensen. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 65
procent. In de grote steden werken relatief veel vrouwen. De arbeidsdeelname van vrouwen ligt in drie van de vier grote steden boven
het landelijke gemiddelde van 52 procent. Alleen de Rotterdamse vrouwen zitten daar met vijftig procent net iets onder. In Nederland
heeft ruim driekwart van de mannen een betaalde baan. In Den Haag werken mannen vaker dan gemiddeld. Driekwart van de mannen
in Utrecht werkt. In Amsterdam en Rotterdam werken nog geen zeven van de tien mannen.
Werkende Utrechtenaren hoog opgeleid
De vier grote steden verschillen aanzienlijk qua opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking. In Rotterdam wonen veel meer
laaggeschoolden dan in de andere drie steden. Een derde van de werkzame Rotterdammers heeft alleen basisonderwijs of een mavo/vbodiploma. In Utrecht zijn de werkenden verreweg het hoogste opgeleid. Ruim de helft van de Utrechtse werkzame beroepsbevolking heeft
een diploma behaald van het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.
Lage werkloosheid in Utrecht
In Utrecht was de werkloosheid lager dan in de andere grote steden. Met 2,6 procent werklozen komt Utrecht onder het landelijk
gemiddelde uit. In Amsterdam is de werkloosheid met 6,9 procent het hoogst. Ook in Rotterdam ligt de werkloosheid ver boven het
landelijke niveau. Onder mannen was de werkloosheid in alle vier de grote steden in 2000 relatief hoog. Met name in Amsterdam en
Rotterdam was het verschil met het landelijke niveau groot. Daar lag de werkloosheid onder mannen meer dan twee keer zo hoog als
landelijk.
figuur 1

Figuur 1. werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar, 2000
figuur 2

Figuur 2. Werkzame beroepsbevolking in de vier grote gemeenten naar de opleidingsniveau, 2000
figuur 3

Figuur 3. Werkloosheid in Nederland en de vier grote gemeenten, 2000, in procenten van de beroepsbevolking

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur