Ga direct naar de content

Aantal bijstandsdebiteuren bijna een vijfde gestegen in twee jaar

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 23 2022

Eind 2021 hadden 293.000 personen een bijstands- of daaraan gerelateerde schuld bij gemeenten van afgerond ten minste één euro. Dat zijn 47.000 personen meer dan eind 2019, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis – een toename van negentien procent. De totale bijstands- of daaraan gerelateerde schuld steeg in dezelfde periode met 191 miljoen euro tot 1.480 miljoen. De leningen en terugvorderingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) vormen een belangrijke oorzaak voor de gestegen schulden.

Eind 2021 had de grootste groep debiteuren een schuld van 1.000 tot 2.500 euro (figuur). In vergelijking met eind 2019 is deze groep met zeven procent gestegen. Belangrijke reden voor de toename van het aantal debiteuren met schulden tot 5.000 euro zijn de terugvorderingen van voorschotten levensonderhoud die waren verstrekt in het kader van de Tozo.

Grotere toenames zijn er bij de groepen personen met een middelgrote schuld van 5.000 tot 10.000 en 10.000 tot 25.000 euro. Het aantal bijstandsdebiteuren in deze groepen steeg met respectievelijk 9.000 en 28.000 personen – toenames van respectievelijk 32 en 129 procent. De groep personen met de grootste schuld, 25.000 euro of meer, daalde daarentegen met 1.700 personen tot 14.000 personen.

De toename van het aantal personen met een middelgrote openstaande schuld van 5.000 tot 25.000 euro komt vooral door de toename van schuld vanwege van gemeenten verkregen leningen, voornamelijk door een toename van verstrekte leningen bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Het aantal personen met een openstaande schuld aan leningen van 10.000 tot 25.000 euro steeg met ruim 28.000 personen en de groep met een schuld van 5.000 tot 10.000 euro met 9.000 à 10.000 personen. De totale schuld aan leningen steeg hierdoor met 201 miljoen euro tot 653 miljoen euro eind 2021.

Voor een schuld zijn soms meerdere personen aansprakelijk, zoals bij een terugvordering van een bijstandsuitkering aan een (echt)paar, of een lening bedrijfskapitaal aan meerdere vennoten. In dat geval zijn maximaal twee personen meegeteld.

Auteur