Ga direct naar de content

Vier procent werknemers gaat terug in functieniveau

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 5 2018

■ Harry Bierings en Willem Gielen (CBS)

Van alle werknemers die in 2016 minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werkten, gaf vier procent aan in de voorgaande twee jaar terug te zijn gegaan in functieniveau. Daarentegen gaf bijna zestien procent aan promotie te hebben gemaakt.

Wat betreft het teruggaan in functieniveau bestaat er vrijwel geen ­verschil tussen mannen en vrouwen; een op de 25 gaat terug naar een lagere ­functie. Wel maken vrouwen, met dertien procent, minder ­promotie bij het eigen bedrijf dan mannen (van wie achttien procent promotie ­maakte). Daarbij speelt een rol dat zij vaker in deeltijd werken. Deeltijders maken verhoudingsgewijs namelijk minder vaak promotie dan werknemers in een voltijdbaan.

Een belangrijke factor bij het accepteren van een lagere functie is de leeftijd. Oudere werknemers die ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, gingen relatief vaak terug naar een lagere functie. Bij de 55- tot 65-jarige werknemers ging het om vijf procent, ten opzichte van bijna drie procent bij de 15- tot 25-jarigen. Gaat het om promotie, dan zijn het vooral de jongeren van wie relatief een groot aandeel een stap vooruit heeft gemaakt in functieniveau: 28 procent bij de 25- tot 35-jarigen en 27 ­procent bij de 15- tot 25-jarigen, tegenover 5 procent bij de 55- tot 65-jarigen.

Ook reorganisaties in een bedrijf blijken een belangrijke rol te spelen bij veranderingen in functieniveau. Zo is van de werknemers die in het voorgaande jaar een grote reorganisatie meemaakten, meer dan zes procent teruggegaan in functieniveau, dat is ruim twee procentpunt meer dan bij bedrijven die niet reorganiseerden. Van de werknemers die een grote reorganisatie meemaakten heeft tevens ruim negentien procent ­promotie gemaakt, tegenover bijna vijftien procent bij werknemers die geen grote reorganisatie meemaakten.

Auteurs

Categorieën