Ga direct naar de content

Verbetering conjunctuur zet gestaag door

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 10 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Verbetering conjunctuur zet gestaag door
Achter de bescheiden economische groei in 2005 is een gestage verbetering van het conjunctuurbeeld te bespeuren. In de loop van 2005 heeft immers een aantal economische indicatoren een duidelijke verbetering laten zien.
Zo zijn er nu minder werklozen, meer banen, meer vacatures en is er meer vraag naar uitzendkrachten. Ook de
consumptie trekt aan. Het vierde kwartaal is daarom het beste kwartaal van 2005. Verder zit de laatste maanden het
c
­ onsumenten- en producentenvertrouwen in de lift. Al met al positieve signalen voor 2006.
Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie
t.o.v. een jaar eerder
4-kwartaalsgemiddelde

5
4
3
2
1
0
-1

Export trekt economie in 2005
kwartaal

05 IV 05 III 05 IV 05 IV 05 IV 05 IV
NL
B
D
EU 15 VS
J

Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie
t.o.v. een jaar eerder
6

Geringe groei consumptie

NL

4
EU 15

2

D

0
-2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bruto investeringen in vaste activa
volume, procentuele mutatie
t.o.v. een jaar eerder
12

NL

8
4

EU 15

0
-4
-8
-12

D
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Consumentenvertrouwen
saldo van positieve en negatieve
antwoorden, % van totaal
40

NL

20
B

0
-20

D

-40
-60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Consumentenprijsindex
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0

12-maandsgemiddelde

De Nederlandse economie is in 2005 met 0,9 procent gegroeid. Dat is ongeveer de helft
minder dan in 2004. De groei kwam ondanks 44 procent hogere olieprijzen en een dure
euro ook in 2005 vrijwel helemaal van de export. Tegenover de nadelige invloed van een
dure euro op de Nederlandse concurrentiepositie stond de positieve invloed van een kleine
daling van de loonkosten per eenheid product. Die daling was te danken aan de geringe
stijging van de CAO-lonen en aan de stijging van de arbeidsproductiviteit. De CAO-lonen
namen met 0,8 procent toe, het productievolume per arbeidsjaar steeg 1,5 procent.

maand

De consument liet in de loop van 2005 zijn terughoudendheid varen. Het volume van
zijn bestedingen was 0,3 procent groter dan in 2004, grotendeels door hogere uitgaven
voor duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en consumentenelektronica. De
bestedingen aan dit soort goederen trokken met name in de tweede helft van het jaar
aan. De overheidsconsumptie was 0,7 procent
Grafiek 1. Middelen en bestedingen
groter. Deze stijging valt
% volumemutaties t.o.v. jaar eerder
8
in het niet bij de groei6
percentages van 2002 en
4
2003, toen de economie
2
juist een belangrijke impuls
0
kreeg van de stijgende
-2
overheidsbestedingen.
-4
Het volume van de invesbruto
invoer
consumptie consumptie
bruto
uitvoer
binnenlands goederen
overheid
huishoudens investeringen goederen
teringen in vaste activa was
product
en diensten
in vaste activa en diensten
2,0 procent groter dan in
middelen
bestedingen
2004. Daarmee houdt het
2002
2003
2004
2005
lichte herstel van de investeringsactiviteit aan.
Bron: CBS

Positieve signalen voor 2006
Achter het bescheiden groeicijfer is een gestage verbetering van het conjunctuurbeeld
te bespeuren. In de loop van 2005 heeft immers een aantal economische indicatoren
een duidelijke verbetering laten zien. Zo zijn er nu minder werklozen, meer banen, meer
vacatures en is er meer vraag naar uitzendkrachten. Ook de consumptie trekt aan. Het
vierde kwartaal is daarom het beste kwartaal van 2005. Verder zit de laatste maanden het
consumenten- en producentenvertrouwen in de lift. In hoeverre deze positieve signalen
een opmaat zijn voor een hogere economische groei moet worden afgewacht.
Ben van Cleef

jan ’06 dec ’05 dec ’05 jan ’06 jan ’06 dec ’05
NL
B
D
EU 15 VS
J

Deze pagina is samengesteld door de divisie Macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Meer conjunctuurinformatie via www.cbs.nl/conjunctuurbericht.

ESB  10-3-2006

119

Auteur