Ga direct naar de content

Stormschade eerste kwartaal 2018 uitzonderlijk hoog

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 4 2018

■ Mees Uittenbogaard (DNB)

Wanneer er zware stormen over het land trekken en deze veel schade aanrichten, moeten verzekeraars meer uitkeren. In het eerste kwartaal van 2018 was de schade aan zaken die vergoed werd ongeveer 200 miljoen euro meer dan gemiddeld. Om beter zicht te krijgen op de verschillende soorten schade die vergoed worden, rapporteren onder toezicht staande verzekeringsinstellingen per 2016 de geleden schade per branche en per kwartaal aan De Nederlandsche Bank. Stormschade valt in dit geval in de branche Brand en schade aan zaken. Met dit detailniveau kunnen de effecten van extreem weer, zoals stormen, op geleden schade bij verzekeraars beter worden vastgesteld.

De sterkte van een storm wordt doorgaans bepaald aan de hand van de gemeten windsnelheden. De maximale uurgemiddelde windsnelheid van de storm van 18 januari 2018 was met 140 meter per seconde uitzonderlijk, en hoger dan de maximale gemeten windsnelheid over heel 2016 en 2017 (figuur). Het Verbond van Verzekeraars becijferde de totale ­schade van de storm op 18 januari op negentig miljoen euro. De ­effecten van de individuele storm kunnen ook teruggevonden worden in de kwartaal­cijfers. De schade in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg ongeveer 215 miljoen euro meer dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Ook is er een lichte positieve correlatiecoëfficiënt van 0,22 tussen windsnelheden en geleden schade. Dit duidt er mogelijk op dat stormen pas veel schade aanrichten wanneer er uitzonderlijk hoge windsnelheden in voorkomen.

De stormschade in het begin van 2018 is een belangrijke reden waarom verzekeraars (exclusief zorg) in het eerste kwartaal ook in totaal meer uitkeren aan ­schade. Aan totale schade keerde verzekeraars in het eerste kwartaal van 2018 circa 200 miljoen euro meer uit dan gemiddeld in de voorgaande twee jaren. Die hogere uitkering is dus een direct gevolg van de hogere schade aan zaken.

De verhoging van de totaal geleden schade van ongeveer 1,6 miljard euro naar 1,9 miljard euro heeft echter beperkte gevolgen gehad voor de solvabiliteitsratio van de verzekeraars. Deze ratio daalde van 175 naar 172 procent.

Auteur