Ga direct naar de content

Statistiek: Meest gefeminiseerde beroepsklassen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 23 2017

Anno 2015 zijn er nog steeds verschillen in beroepskeuze tussen mannen en vrouwen, en zijn er beroepen waarin bijna alleen maar vrouwen of alleen maar mannen aan het werk zijn. Wanneer er in een beroep sprake is van een oververtegenwoordiging van vrouwen, wordt ook wel gesproken van een gefeminiseerd beroep. Beroepen in de zorg en het welzijn (81 procent) en pedagogische beroepen (70 procent) zijn het meest gefeminiseerd. Het kleinste aandeel vrouwen vinden we in technische beroepen (14 procent) en ICT-beroepen (13 procent).

In de beroepsklasse zorg en welzijn zijn er meer beroepsgroepen sterk gefeminiseerd dan in de pedagogische beroepsklasse. Tien van de twaalf beroepsgroepen binnen zorg en welzijn kennen een sterke feminisering van meer dan 70 procent. Het sterkst is dat met 97 procent onder apothekersassistenten. Er zijn hierop slechts twee uitzonderingen: artsen (56 procent) en medisch vakspecialisten (40 procent).

Bij de pedagogische beroepen is de sterke feminisering geconcentreerd in twee beroepsgroepen: leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten (90 procent), en leerkrachten in het basisonderwijs (83 procent). Deze sterke feminisering zien we niet terug bij de overige pedagogische beroepen. Naarmate het gedoceerde niveau van het onderwijs stijgt, stijgt ook het aandeel mannen voor de klas. In het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs is het aandeel mannelijke en vrouwelijke docenten met ongeveer 50 procent evenredig verdeeld.

Auteur

Categorieën