Ga direct naar de content

Statistiek: Kennis consumenten over High Frequency Trading

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 29 2016

High frequency trading (HFT), ook wel flitshandel genoemd, is geautomatiseerde beurshandel die vaak gebruikmaakt van wiskundige modellen of algoritmen. High-frequency-handelaren spelen in op kleine koerswijzigingen  die zich in korte tijd voordoen of verdienen geld door arbitrage op kleine verschillen in de waarde van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen. Door veelvuldig binnen fracties van een seconde te kopen of te verkopen, kunnen met kleine koersverschillen winsten worden gemaakt.

In juli 2016 hebben 854 leden van het AFM Consument&Panel onder meer de vraag beantwoord: “Weet u wat high frequency trading (HFT), ook wel flitshandel genoemd, is?” Van de respondenten was 8 procent volledig op de hoogte, 36 procent was enigszins op de hoogte en 56 procent wist niet wat flitshandel inhoudt. Onder respondenten die beleggen – de helft van dit panel – is de bekendheid groter; bijna zes op de tien beleggers weet in ieder geval enigszins wat HFT is. Met name zelfstandige beleggers zijn op de hoogte van HFT (figuur). Van de beleggers die (ook) via een vermogensbeheerder beleggen, is de helft niet op de hoogte van wat HFT inhoudt.

Een meerderheid van de respondenten denkt dat beleggers er nadeel van hebben dat snelle, professionele handelaren veel sneller orders kunnen inleggen dan particuliere beleggers. Van de respondenten die antwoordden, denkt 85 procent dat particuliere beleggers nadeel hebben van HFT. Dit verschilt niet tussen beleggers of niet-beleggers, en ook maakt het hierbij niet uit wat voor soort belegger de respondent is. Bijna vier op de tien respondenten (39 procent) vindt dat er bij HFT sprake is van oneerlijke handel, 22 procent vindt van niet. Verder vindt 41 procent van de respondenten dat HFT-instellingen bijdragen aan het goed functioneren van de beurshandel, tegen 16 procent die het hier mee oneens is.

Sommige particulieren ervaren het als oneerlijk dat flitshandelaren veel sneller kunnen handelen. De AFM houdt toezicht op deze vorm van beurshandel en deed bijvoorbeeld in juni 2016 verslag van twee onderzochte HFT-handelsstrategieën. Deze twee strategieën bleken niet significant af te wijken van in de markt bestaande en gangbare handelsstrategieën.

Auteur