Ga direct naar de content

Spectaculaire stijging bedrijfswinsten vs

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 11 2004

Spectaculaire stijging bedrijfswinsten vs
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4435, pagina 285, 11 juni 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Nadat de Amerikaanse bbp-groei in de laatste twee kwartalen van vorig jaar gemiddeld al meer dan 6 procent op jaarbasis bedroeg, was
de groei in het eerste kwartaal met 4,4 procent wederom sterk. Deze scherpe opleving gaat niet aan het bedrijfsleven voorbij. De
bedrijfswinsten (volgens de nationale rekeningen) vertoonden in het eerste kwartaal een spectaculaire stijging van circa 32 procent (jaarop-jaar). Hiermee was sprake van de sterkste toename sinds begin 1984. De winst na belasting steeg zelfs met 36,7 procent, een record.
Een groot deel van deze winststijging komt voor rekening van bedrijven uit de financiële sector. De omstandigheden voor banken waren
dan ook uitzonderlijk gunstig, met veel volatiliteit op zowel de aandelen-, obligatie- als valutamarkten. Daarnaast werd geprofiteerd van
de uitzonderlijk steile yieldcurve.
De sterke Amerikaanse groei zorgt daarnaast voor enige opwaartse druk op de prijzen. De bbp-deflator, de breedste maatstaf voor de
prijsontwikkeling in een economie, kwam in het eerste kwartaal uit op 2,6 procent op jaarbasis, een forse versnelling ten opzichte van de
1,5 procent in het voorgaande kwartaal. Dit was evenwel ook grotendeels te danken aan de sterk gestegen energieprijzen. Volgens Fedvoorzitter Alan Greenspan zullen de forse bedrijfswinsten meehelpen de inflatoire druk te beperken. Door de scherpe mondiale
concurrentie zullen bedrijven die worden geconfronteerd met kostenstijgingen eerder gedwongen worden in te teren op de winsten, dan
dat zij in staat zijn de prijzen te verhogen. Tezamen met de nog altijd sterke productiviteitsgroei en de substantiële onderbezetting van de
productiecapaciteit kan de inflatoire druk hierdoor beperkt blijven. figuur 1

Figuur 1. Bedrijfswinsten vs, % mutatie t.o.v. jaar eerder

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)