Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 4 2006

service
Kennisontwikkeling

Jacobs, B. en D. Webbink (2006) Rendement onderwijs blijft stijgen. Nr. 4492.
Brouwer, P. en J.M.P. de Kok (2003) Bedrijfsopleiding vraagt om begeleiding. Nr. 4418.
Webbink, D. (2002) Scholing van werknemers: welke rol speelt de overheid? Nr. 4355.
Joosten, R. en L. Soete (1997) (Af)leren door (niet) te doen. Nr. 3942.

Arbeidsmarkt

Mooij, R.A. de en R.W. Euwals (2005) Stijging deeltijd vraagt om koerswijziging. Nr. 4466.
Pommer, E.J. en E. van Gameren (2005) Meer zweet des aanschijns. Nr. 4457.
Sap, J.C.M. en J.J. Schippers (2004) Arbeidsmarkt: meer investeren, minder sparen. Nr. 4427.
Dalen, H.P. en K. Henkes (2003) De dubbele moraal rond langer werken. Nr. 4418.

Globalisering

Krug, B. en P. Reinmoeller (2004) De consequenties van globalisering en terrorisme. Nr. 4426.
Kol, J. (2001) Wat is globalisering en tot hoe ver is het wenselijk? Nr. 4331.
Mensink, N.W. en P.A.G. van Bergeijk (1996) Globlablablah. Nr. 4080.
Oldersma H. en P.A.G. van Bergeijk (1989) Normalisering van het Oost-West-handelsverkeer.
Nr. 3737.

Ontslagregeling

Dekker, R. en R. vergeer (2007) Soepel ontslag creëert onzekerheid. Nr. 4504.
Gielen A.C. en J.C. van Ours (2006) Ontslag op volgorde. Nr. 4480.
Weel, B. ter (2006) Het gelijk van Co Adriaanse. Nr. 4479.
Graaf-Zijl, M. de (2005) Beperkt belang van ontslagkosten. Nr. 4462.

Energiebeleid

Tang, P. (2007) Het dilemma van klimaatbeleid. Nr. 4505.
Pelkmans, J., R. Jansweijer en P. van Driel (2006) Naar een effectieve klimaatstrategie. Nr. 4493.
Woerdman, E., O. Couwenberg en A. Nentjes (2006) Terechte energieprijsverhoging door gratis
emissierechten. Nr. 4493.
Boot, P.A. (2003) De nieuwe taken van het energiebeleid. Nr. 4411.

In ESB nr. 4510 (18 mei)
Onder andere:
F. van Oort, M. Burger, O. Raspe en J. Ritsema van Eck
De Randstad hangt als los zand aaneen
A. Soede en C. Vrooman
Noodzakelijke bestedingen als armoedegrens

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

288

ESB 12

januari 2007