Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 4 2006

agenda
Personalia
Op 20 april heeft prof. dr J. van de Klundert
zijn oratierede Meer aandacht voor waardeketen bedrijfsleven gehouden. Met het uitspreken van de voordracht heeft hij de bijzondere leerstoel Value Chain Optimization
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van
de Universiteit Maastricht aanvaard. Het
onderzoek van Joris van de Klundert bestudeert de werking van waardeketens en hoe
hun functioneren kan worden verbeterd
door problemen uit de praktijk terug te
brengen tot wiskundige modellen, zodat ze
met wiskundige optimaliseringtechnieken
kunnen worden opgelost.

Promoties
Op 10 mei promoveert K. Watkins
Fassler aan de faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Promotors zijn prof. dr J. Spronk
en prof. dr D.J. van Dijk. De titel van het
proefschrift luidt: Macroeconomic crisis and
firm performance. De promotie vindt plaats
om 12.30 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 11 mei promoveert R. Kijkuit aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr B. Nooteboom. De
titel van het proefschrift luidt: Social networks in the front end: the organizational
life of an idea. De promotie vindt plaats
om 13.30 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 15 mei promoveert J. Otten aan de
Utrecht School of Economics van de
Universiteit Utrecht. Promotors zijn
prof. dr E.J.J. Schenk en dr P.P.M.A.R.
Heugens. De titel van het proefschrift
luidt: Origins of executive pay & corporate
governance reform codes. De promotie
vindt plaats om 10.30 uur in het academiegebouw van de universiteit.
Op 23 mei promoveert W. Janssens aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Promotors zijn prof. dr J. van
der Gaag en prof. dr J.W. Gunning. De titel
van het proefschrift luidt: Social capital
and cooperation: an impact evaluation of a
women’s empowerment programme in rural
India. De promotie vindt plaats om 13.45
uur in de aula van de universiteit.

Naar een productieve
publieke sector
Op 16 mei organiseren het ministerie van
Financiën en het Instituut voor Publieke
Sector Efficiëntie Studies (IPSE) van de
TU Delft een lunchbijeenkomst over het

werk van de Productivity Commission
in Australië. Deze commissie staat de
Australische overheid bij met adviezen
over regulering en kwesties uit de microeconomie. Gastspreekster is dr A. Bloom
(University of Sidney), zij zal spreken over
de taken en activiteiten van de commissie
en de gevolgen van hun werkzaamheden
voor de productiviteitsontwikkeling in
Australië. Dr J. Blank (IPSE) zal haar voordracht kort inleiden.
De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van Financiën in Den Haag en duurt van
12.00 uur tot 14.00 uur. Belangstellenden
voor deze bijeenkomst kunnen zich telefonisch of per email aanmelden bij mevrouw D. van Zonneveld (070-3428743,
d.m.zonneveld@minfin.nl).

Liberalisering van infrastructuren
Op 31 mei en 1 juni organiseert de faculteit Technologie, Beleid en Management
van de TU Delft haar 10e jaarcongres over
economie in infrastructuren met als titel:
Liberalization of infrastructures reconsidered. Waar liberalisering in nutssectoren
en overheidsbedrijven onder meer voor
lagere prijzen en meer welvaart moest
zorgen zijn na een tweetal decennia nog
niet alle knelpunten opgelost. Tijdens de
bijenkomst wordt onder meer gekeken
naar de onderschatte rol van technologie
en de beperkingen aan het creëren van
concurrentie. Tijdens het congres wil men
een beter inzicht krijgen over hoe men in
de toekomst verder moet met de liberalisering van bijvoorbeeld de gas-, water- en
telecominfrastructuur. Spekers zijn onder
andere prof. dr M. Shirley (Wereldbank,
Ronald Coase Institute), prof. dr D.
Parker (Cranfield University) en dr M.J.
Marcus (voormalig lid van de US Federal
Communications Commission).
De bijeenkomst vindt plaats in De Prinsenhof in Delft. Belangstellenden kunnen
voor meer informatie en registratie http://
www.eviconference.nl/10thConference/
10thConference.html raadplegen.

Vergrijzend en
globaliserend Europa
EUROFRAME, het samenwerkingsverband
van Europese economische instituten
waarin het CPB namens Nederland in
participeert, houdt op 8 juni zijn vierde
conferentie over Europese economische
beleidsproblemen. De conferentie zal zich
dit jaar toeleggen op de beleidsuitdagingen voor de Europese Sociale Modellen
door vergrijzing en globalisering.
De bijeenkomst wordt gehouden op de
faculteit van Politieke Wetenschappen van
de Universiteit van Bologna. Voor meer
informatie en registratie kunt u www.euroframe.org raadplegen.

Seminars
ACLE

7 mei: The white paper on private antitrust damages in Europe: channeling
Nostradamus? C. Jones (University of
Florida).
21 mei: A bargaining power theory of
gap filling, O. Ben-Shahar (University of
Michigan).
www.acle.nl

ERIM

8 mei: Regularities, L. Zhang (Stephen
M. Ross School of Business).
11 mei: Sustainable closed loop supply
chain management, J.van Nunen
(Erasmus Universiteit), J. Venselaar
(Universiteit van Tilburg), K. Schoppink
(Greenpeace).
www.erim.nl

Netspar

10 mei: Analyzing the standard of living
of the elderly by means of intra-household based equivalence scales,
F. Vermeulen (Universiteit van Tilburg).
www.netspar.nl

NiCE

8 mei: Objectivity, priority and the veil of
ignorance, J. Moreno-Ternero (Université
catholique de Louvain).
29 mei: Accounting change, M. Ezzamel
(Cardiff University).
www.ru.nl/nice

TILEC

24 mei: Bank reputation in the private
debt market, J. McCahery (TILEC).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut

7 mei: Bounded rationality, climate risks
and insurance: is there a market for
natural disasters? W. Botzen
(Vrije Universiteit Amsterdam).
8 mei: Technological change and the
skill content of women’s work, A. SpitzOener (Humboldt University Berlin).
10 mei: Correlated markets and delegated
portfolio management, H. Ning (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
15 mei: Does work impede child’s learning? The case of Senegal, C. Dumas
(Université Cergy-Pointoise).
www.tinbergen.nl

UNU-MERIT

17 mei: Going, going, gone. Innovation
and exit of manufacturing firms, E. Cefis
(Universiteit Utrecht).
www.merit.unu.edu

ESB

4 mei 2007

287