Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 23 2006

service
Woningmarkt

Priemus, H. (2006) Woningmarktbeleid: hervormingskabinet gezocht. Nr. 4500s.
Ras, M., E. Eggink, E. van Gameren en I. Ooms (2006) Marktwerking, financiële regelingen
en het woongedrag van huishoudens. Nr. 4484.
Boonstra, W.W. en H. Groeneveld (2006) Concentratie en concurrentie op de markt voor
hypothecaire leningen. Nr. 4482.
Vries, P. de en P.J. Boelhouwer (2005) Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling
woningprijzen. Nr. 4455.

Menselijk kapitaal

Davis, J.B. (2005) Het individu binnen de economie. Nr. 4471.
Spijkerman, E.B. (2004) Scholing loont meer dan kinderarbeid. Nr. 4432.
Bovenberg, A.L. (2004) Pijlers onder het gezin. Nr. 4427.
Engbersen, G.B.M. (2003) De armoede van sociaal kapitaal. Nr. 4398.

Internationale handel

Boonstra, W.W. (2006) De Amerikaanse externe vermogenspositie. Nr. 4478.
Jaarsma, M.A.L.M. (2005) Het toenemende belang van wederuitvoer in de Nederlandse
handel. Nr. 4475.
Boonstra, W.W. (2003) Nederlands verdwenen vermogen. Nr. 4419.
Gorissen, I. (2003) Openheid, overschot en distributie. Nr. 4412.

Consumentengedrag

Aalst, M. van en L.M. Sloot (2005) Prijsoorlog en prijsbeleving. Nr. 4466.
Linden, J. ter (2005) Leren consumeren. Nr. 4459.
Leeflang, P.S.H. (2004) De invloed van promotie en prijs op de afzet van geneesmiddelen.
Nr. 4435.
Boonstra, W.W. (2004) Prijzenslag. Nr. 4428.

Arbeidsmarkt

Waarden, J. van der en B. Visser (2006) Dynamiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Nr. 4500.
Hazeu, C. (2006) De politieke economie van de besluitvorming over ontslagbescherming.
Nr. 4485.
Gielen, A.C. en J.C. van Ours (2006) Ontslag op volgorde. Nr. 4480.
Naastepad, C.W.M. en S. Storm (2005) De schaduwzijde van arbeidsmarktflexibilisering.
Nr. 4454.

Gezondheidszorg

Ineveld, M. van, P. Dohmen en K. Redekop (2006) De startende marktwerking in de
gezondheidszorg. Nr. 4494.
Hasaart, F., M. Pomp, R. Janssen en D. Wientjens (2006) Financiële prikkels en
behandelkeuzes in het nieuwe zorgstelsel. Nr. 4493.
Boonen, L.H.H.M. en F.T. Schut (2006) Sturing op de zorgmarkt. Nr. 4486.
Keuzekamp, H.A. (2005) Marktwerking in de zorg. Nr. 4464.

Vergrijzing

Derks, W. (2006) Bevolkingsafname vereist ander beleid. Nr. 4483.
Aarts, J.W.M. (2004) Onevenwichtige woningmarkt door eenzijdig aanbod. Nr. 4430.
Brounen, D. en P.M.A. Eicholtz (2004) Vastgoedmarkt kraakt onder demografische druk.
Nr. 4430.
Derks, W. (2004) Vergrijzing en regionale markten. Nr. 4425.

Rectificatie
In de ESB van 3 november j.l. (ESB 4497) zijn een aantal
storende fouten in het artikel over de economen top 20 voor 2006
opgenomen. In de rangorde van publicaties/citaties, de zgn h-index,
is ten onrechte Peter Wakker (UM/EUR) niet opgenomen in de lijst.
De redactie biedt haar verontschuldigingen aan voor deze omissie. In
ESB 4505 zal een herziene lijst van de h-index worden opgenomen.

128

ESB 23

februari 2007

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)