Ga direct naar de content

Pssst, fiets kopen?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 13 2013

Naar verluidt wil het kabinet het belastingvoordeel voor zzp’ers nog meer versoberen dan al in het regeerakkoord stond. Als argument wordt aangevoerd dat het fiscale voordeel oneigenlijk is en tot ongewenste draaideurconstructies leidt.

Meer dan een miljoen mensen werken inmiddels als zzp’er. Voor een groot deel is dat een vrijwillige keuze. Vrijheid en ondernemerschap worden afgewogen tegen slechtere sociale bescherming en onzekerheid. Niet onmiddellijk een afweging waar de overheid op in zou moeten springen.

Smeermiddel

Maar er is meer. Niet alle zzp’ers zijn dat vrijwillig. In crisistijd kiezen velen half gedwongen voor het zzp-bestaan. Deels uit eigenbelang, want een gat in het cv staat niet goed en een zelfstandig bestaan biedt kansen om andere vaardigheden op te doen en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Maar er is ook een collectief belang. Zzp’ers besparen uitkeringen, fungeren als smeermiddel op de arbeidsmarkt en wakkeren ondernemerschap aan. Voor je deze categorie gaat aanpakken, moet je wel even bedenken wat de gevolgen zijn van het afschaffen van het belastingvoordeel.

Draaideurconstructies

De zzp’ers aan de onderkant worden de bijstand in gedreven en die aan de bovenkant richten een bv op. Op korte termijn stroomt er geld de schatkist in, maar dat verdampt op lange termijn snel. Als het kabinet werkelijk iets wil doen aan draaideurconstructies, moet ze die constructies rechtstreeks aanpakken en haar pijlen op werkgevers richten in plaats van lompe generieke maatregelen te nemen die alle zzp’ers treffen.

De aangekondigde afschaffing past in een patroon. Het kabinet kondigt een maatregel aan, ogenschijnlijk om een specifiek probleem aan te pakken. Bij nader inzien blijkt de maatregel veel mensen te raken die niets met het probleem te maken hebben en is het kwestieus of de maatregel het probleem wel adequaat oplost. De bezuinigingswolf in schaapskleren is geboren.

Polderakkoorden

In plaats van de sociale huurmarkt te moderniseren pakt het kabinet de hele corporatiesector miljarden af, zich niet bekommerend over de gevolgen voor de bouw of de investeringen in oude steden. Werknemers in de thuiszorg die part noch deel hadden aan de problemen in de langdurige zorg komen pardoes op straat te staan.

Kwetsbaar

Vaak zijn kwetsbare en slecht georganiseerde groepen de klos: asielzoekers, gevangenen, mensen in de thuiszorg en nu zzp-ers. De gevestigde belangen worden rijkelijk bediend via slecht doordachte polderakkoorden.

Uit angst voor verdere begrotingsoverschrijdingen verkiest het kabinet snel geld en legitimeert dat met misleidende argumenten. Het moet oppassen om niet af te dalen tot het niveau van een junk die snel geld wil scoren maar zich niet bekommert om de lange termijn of de gevolgen voor anderen.

*** fd column van gisteren ***

Auteur

Categorieën