Ga direct naar de content

Passagiersvervoer Schiphol in glijvlucht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 13 2003

Passagiersvervoer Schiphol in glijvlucht
Aute ur(s ):
Statistiek (auteur)
Samengesteld door de divisie macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4406, pagina 287, 13 juni 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In de jaren negentig was een tweecijferig groeipercentage per jaar van het goederen- en passagiersvervoer op Schiphol eerder regel
dan uitzondering. In tien jaar tijd verdubbelde het goederen-transport en nam het personenvervoer met ongeveer 140 procent toe. In
1990 werden vanaf Schiphol ongeveer zestien miljoen passagiers en 0,6 miljoen ton goederen (exclusief post en passagiersbagage)
vervoerd. In 2000 waren dat 39 miljoen passagiers en 1,2 miljoen ton goederen. Even stagneerde het passagiersvervoer in 1991 door
de Golfoorlog, maar zelfs de economische teruggang in 1993 deerde Schiphol amper.
Herstel?
Na de eeuwwisseling heeft de luchtvaart, naast een verslechterde conjunctuur, veel te verduren van een drietal calamiteiten
(terroristische aanslagen, de oorlog in Irak en sars). Ook Schiphol kreeg een rake klap uitgedeeld door de terroristische aanslagen van 11
september 2001. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder werden in september 2001 bijna 215.000 en in oktober bijna 500.000
passagiers minder vervoerd. In maart dit jaar zijn er, mede door de oorlog in Irak, circa 240 duizend minder passagiers vervoerd dan een
jaar eerder. Wanneer zowel voor 11 september als voor het eerste effect van de oorlog in Irak globaal gecorrigeerd wordt, dan ligt het
laagtepunt van de trendmatige groei van het passagiersvervoer in de laatste maanden van 2001. Hierna treedt langzaam een licht herstel
op en ligt de groei in de eerste drie maanden van 2003 op gemiddeld 2,5 procent. Bij het goederenvervoer nam in de tweede helft van
2000, door de conjuncturele tegenwind, de trendmatige ontwikkeling af. Het dieptepunt was halverwege 2001, met een daling van bijna
tien procent. Vanaf het voorjaar van 2002 tot nu is er echter sprake van een krachtig herstel, met groeipercentages van boven de vijf. De
aanslagen van 11 september en ook de oorlog in Irak lijken geen significant effect te hebben op het goederenvervoer vanaf Schiphol.
Angst voor sars
De angst voor besmetting met de longziekte sars heeft de luchtvaartcrisis verergerd. Naast de ontwikkeling hiervan is voor een blijvend
herstel van het passagiersaanbod belangrijk hoe de wereldeconomie zich herstelt, waarvoor tot nu toe geen aanwijzingen zijn. In de vs
komt de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 2,1 procent, één procentpunt minder dan in de tweede helft van 2002.
In de eurozone is de economische groei teruggevallen van 1,1 procent naar 0,8 procent. Overheidsbezuinigingen, lastenverzwaring en de
sterk oplopende werkloosheid kunnen de koopkracht van de Nederlandse consument uithollen. In het
consumentenconjunctuuronderzoek geeft één op de vijf consumenten aan bij een inkomensachteruitgang, als eerste op ‘vakantie en
uitgaan’ te bezuinigen.
figuur 1

Figuur 1. Groei passagiersvervoer Schiphol, procentule mutaties t.o.v. jaar eerder

figuur 2

Figuur 2. Groei goederenvervoer Schiphol, procentule mutaties t.o.v. jaar eerder

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur