Ga direct naar de content

Orders wijzen op verdere exportgroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 15 2004

Orders wijzen op verdere exportgroei
Aute ur(s ):
Ben van Cleef (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4444, pagina 505, 15 oktober 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De export van Nederland wordt vaak gezien als de motor achter de economische groei in Nederland. Ook nu het herstel van de
economie dit jaar langzaam doorzet is er sprake van een sterk aantrekkende uitvoer. De ontwikkeling van de orderontvangst uit het
buitenland en de beoordeling van de orderpositie door de ondernemers in de industrie zijn aanwijzingen voor een aanhoudende
exportgroei.
Orders uit het buitenland nemen toe
Een eerste, globale indicatie van de ontwikkeling van de export in de komende tijd kan worden verkregen uit gegevens over de
orderontvangsten uit het buitenland. In de maandelijkse enquête over de conjunctuur in de industrie van het cbs geven ondernemers
aan of ze meer, evenveel of minder buitenlandse orders hebben ontvangen dan in de voorgaande maand. Bovendien rapporteren de
ondernemers in hoeverre ze tevreden zijn over de totale omvang van de buitenlandse orderportefeuille. Beide gegevens hebben over het
algemeen een samenhang met de totale exportontwikkeling, waarbij vooral de orderontvangsten vooruitlopen op de uitvoer. Orders
leiden immers over het algemeen pas op termijn tot verkopen. In de periode van begin 1998 tot medio 2004 lopen de ontvangen orders uit
het buitenland gemiddeld zo’n zes maanden voor op de jaar-op-jaar mutaties van de goederenuitvoer. Vanaf oktober 2003 zijn er
maandelijks meer industriebedrijven die de orderontvangst uit het buitenland hebben zien stijgen dan zien dalen. Als het verband tussen
de orderontvangst en de uitvoer aanhoudt, mag voor de rest van dit jaar een aanhoudende groei van de goederenexport verwacht
worden.
Ook beoordeling orderpositie wijst ook op aantrekken export
Ook bij het oordeel van de ondernemers over hun buitenlandse orderportefeuille en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de waarde van de
goederenuitvoer is in de periode 1998 – medio 2004 een verband waarneembaar. Het oordeel van de ondernemers over hun buitenlandse
orderportefeuille loopt gemiddeld zo’n een à twee maanden voor op de uitvoer. Vanaf augustus 2003 is dit oordeel voortdurend
verbeterd. Voor de export geldt dit vanaf september 2003 met uitzondering van de januari 2004. Ook dit wijst op een mogelijke verdere
groei van de export.
figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Orderontvangsten buitenland en uitvoerwaarde goederen, gestandaardiseerd driemaands voortschrijdend gemiddelde

Figuur 2. Oordeel orderpositie buitenland en uitvoerwaarde goederen, gestandaardiseerde waarden

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur