Ga direct naar de content

Ook Latijns-Amerika heeft nog lange weg te gaan naar klimaatdoel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 16 2023

Latijns-Amerika is kampioen in het opwekken van duurzame elektriciteit. Meer dan de helft van de elektriciteitsproductie wordt met hernieuwbare bronnen opgewekt. Dat is verreweg het meeste van alle regio’s en bijna de helft meer dan Europa (figuur). Maar ook Latijns-Amerika moet flink aan de bak om het doel uit het klimaatakkoord van Parijs van december 2015 te halen.

Het doel van Parijs is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dit vereist volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties een netto nul-uitstoot in 2050, waarvoor het aandeel hernieuwbaar in de elektriciteitsopwekking volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) moet toenemen tot negentig procent in 2050.

Na de stijging van zeven procentpunt tussen 2015 en 2020 kan het lijken alsof die benodigde negentig procent in 2050 voor Latijns-Amerika binnen handbereik ligt. Zo wekken Costa Rica en Paraguay inmiddels vrijwel alle elektriciteit duurzaam op. Van de zes grootste landen presteren Brazilië (84 procent) en Peru (64 procent) bovengemiddeld.

Toch kan de regio niet achteroverleunen. Argentinië (29 procent) en Mexico (20 procent) – twee van de andere grootste landen – lopen bijvoorbeeld beduidend achter. Zorgelijk is bovendien dat de huidige machthebbers vaag zijn over het beleid om de negentig procent in 2050 te halen, waardoor het doel uit het zicht raakt.

Een complicatie is daarnaast dat de Latijns-Amerikaanse waterkrachtproductie – de belangrijkste bron van elektriciteit – nog maar beperkt kan worden uitgebreid. Bovendien is deze productie kwetsbaar voor klimaatverandering. Om de klimaatdoelen te halen, moet de regio de bronnen voor duurzame energieopwekking dus diversifiëren. Het goede nieuws is dat de regio succesvol investeert in wind- en zonne-energie: het IEA voorziet dat ze over vijf jaar bijna een derde van de duurzame energie zullen uitmaken. Maar om de klimaatdoelstelling te halen is er meer nodig. De energie die wordt gebruikt voor verwarming en vervoer komt nog vooral uit fossiele bronnen. Hierdoor maakte hernieuwbare energie in 2015 (laatst beschikbare data) slechts een kwart uit van de totale energieconsumptie van Latijns-Amerika. Hier ligt dus een belangrijke opgave voor de regio.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie