Ga direct naar de content

Minder groei zonder EU

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 9 2022

In 1995 werden alle kandidaat-landen van de Europese Unie samen met Noorwegen lid van de Europese interne markt, alleen koos Noorwegen ervoor geen lidstaat van de EU te worden. Campos et al. concluderen, via een synthetisch difference-in-differences-­model dat de keuze van Noorwegen om geen lid te worden van de EU negatieve gevolgen heeft gehad voor het land. De uitkomsten van het model geven aan dat, als Noorwegen wel EU-lid was geworden, Noorse regio’s gemiddeld jaarlijks een toename van ongeveer 0,6 procentpunt productiviteitsgroei zouden hebben ervaren. De keuze van Noorwegen om buiten de EU te blijven, heeft dus voor een lagere productiviteitsgroei gezorgd.

Campos, N., F. Coricelli en E. Franceschi (2021) Institutional integration and productivity growth: evidence from the 1995 enlargement of the European Union. IZA DP, 14834.

Auteur

Categorieën