Ga direct naar de content

Met name jonge flexwerkers in de WW door corona

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 18 2020

■ Annelies Boerdam en Katinka van Brakel (UWV)

De coronacrisis zorgde voor een flinke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanaf de tweede helft van maart. Er kwamen vooral meer jongeren in de WW terecht. Van alle mensen die in maart en april 2020 een nieuwe WW-uitkering ontvingen was 52 procent jonger dan 35 jaar, en zij hadden vaak een flexibel arbeidscontract.

In maart en april 2020 verstrekte UWV 24.000 nieuwe WW-uitkeringen aan 15- tot 25-jarigen, ruim vijf keer meer dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Aan 25- tot 35-jarigen werden 33.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar.

Het gaat vooral om jongeren die voorafgaand aan de WW een flexibel arbeidscontract hadden (figuur). Zo hadden bijna negen op de tien 15- tot 35-jarigen met een nieuwe WW-uitkering daarvoor een oproep-, uitzend- of tijdelijk contract. Hiermee zijn de flexibele contracten behoorlijk oververtegenwoordigd in de WW-instroom. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2020 had twee derde van de 15- tot 25-jarige werknemers een flexibel arbeidscontract. Bij de 25- tot 35-jarige werknemers ligt dat aandeel nog veel lager, op een kwart.

Bij 15- tot 25-jarigen gaat het even vaak om jongeren die voor instroom in de WW een oproep- of uitzendcontract hadden en om 7.600 met een tijdelijk contract. De 25- tot 35-jarigen hadden het vaakst een tijdelijk contract dat niet is verlengd (13.600), gevolgd door uitzendcontracten (9.700). Instroom vanuit oproepcontracten komt in deze leeftijdsgroep veel minder voor dan bij de 15- tot 25-jarigen.

De meeste instroom in de WW van oproepkrachten en tijdelijke contracten komt in maart en april uit sectoren als horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening. Veel jongeren hebben een (bij)baan in bijvoorbeeld de horeca of detailhandel en werken vaak als oproepkracht of met een tijdelijk contract. Toen de horeca halverwege maart 2020 dicht ging en kledingwinkels bijna geen klanten meer hadden, raakte dat veel jongeren. Degenen die hun baan verliezen en voldoende arbeidsverleden hebben, komen in aanmerking voor een WW-uitkering. Het arbeidsverleden van jongeren is vaak nog beperkt, waardoor de WW-uitkering meestal een relatief korte periode kent.

Auteurs