Ga direct naar de content

Lockdowns zorgen voor pieken in besparingen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 6 2022

Al jaren vertoont het totale tegoed op betaal- en spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens een stijgende lijn. Tijdens de lockdowns als gevolg van de coronapandemie steeg de netto-inleg substantieel, om na de lockdown weer terug te vallen.

Eind juni 2022 werd er door huishoudens 133 miljard euro op betaal- en 421 miljard euro op spaarrekeningen aangehouden. Waar het in vroeger tijden nog aantrekkelijk was om geld over te hevelen van de betaal- naar de spaarrekening, is dat in de laatste jaren minder het geval vanwege de lage rentevergoeding op beide typen rekeningen. Huishoudens houden dan ook relatief steeds meer tegoeden aan op hun betaalrekening. Voor een analyse van het spaargedrag (netto-inleg) van huishoudens zijn dan ook beide typen rekeningen samengenomen.

Het blijkt dat de netto-inleg van huishoudens een sterk seizoenspatroon kent, waarbij er in mei relatief veel wordt ingelegd (vakantiegeld) en in de dure decembermaand per saldo geld wordt opgenomen. Daarnaast is de coronapandemie duidelijk waar te nemen. Zo piekten de besparingen tijdens de lockdowns in april/mei 2020 en januari/februari 2021. Veel van de extra besparingen in deze perioden zullen gedwongen zijn geweest, omdat contactbeperkende maatregelen consumptie moeilijker maakten.

Vanaf de zomer van 2021 is de netto-inleg kleiner dan in 2020. De particuliere consumptie herstelde zich krachtig vanwege een geleidelijke versoepeling van de contactbeperkende maatregelen. Het sparen werd ook getemperd door de afnemende groei van het reëel beschikbaar inkomen vanwege de prijsstijgingen vanaf de zomer, door onder meer problemen in de aanvoerketens en stijgende energieprijzen.

Eind december 2021 werd er in Nederland een nieuwe lockdown afgekondigd naar aanleiding van de omikronvariant. Opvallend is dat dit deze keer niet per direct, maar pas in maart tot een sterke toename in de besparingen van huishoudens leidde. In april bleken de besparingen weer kort terug te vallen, om vervolgens te stijgen in de klassiek gunstige spaarmaand mei. Daarmee is het seizoenspatroon van huishoudens in de besparingen nog steeds sterk aanwezig, en lijkt het spaargedrag genormaliseerd. Wel is het de vraag in hoeverre de prijsstijgingen in de economie de besparingen van huishoudens zullen gaan temperen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie