Ga direct naar de content

Kompas

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2006

ESB kompas
Realisatie

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

juni 2007 (0,80)
maart 2007 (0,61)
oktober 2006 (0,26)
juli 2006 (0,12)

0

De Econometric Institute Current Indicator of the
Economy (EICIE) voorspelt de stand van de economie. De economie wordt gemeten door het bnp tegen
marktprijzen. Het onderliggende model correleert het
bnp met het aantal werkenden bij Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het getal
tussen haakjes geeft het verschil aan met de gemiddelde EICIE van de laatste drie jaar. De EICIE wordt
samengesteld door Philip Hans Franses en Bert de
Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam).

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De
waarden voor oktober 2006 (0,26) en juli 2006
(0,12) zijn weergegeven aan de linkerzijde van de
thermometer. Het positieve verschil duidt op een
aantrekkende conjunctuur in die periode. De voorlopende indicator is gebaseerd op elf variabelen en
geeft de verwachte conjunctuur voor de komende 6
maanden weer. De waarden voor maart 2007 (0,61)
en juni 2007 (0,80) zijn weergegeven aan de rechterzijde van de thermometer. Het positieve verschil
duidt op een verder aantrekkende conjunctuur in de
komende maanden.

EICIE

2006 (4e Kw)

2,3%
(+0,7%)

34

ESB 26

januari 2007

week 4

Auteur