Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2006

inhoud

4502
26 januari 2007  jaargang 92

De eigenwoningtoeslag

36

S. Duindam en J. van den Berg Het beeld over het voortbestaan van
de hypotheekrenteaftrek is divers. Dit artikel laat zien dat de discussie
over het voortbestaan van hypotheekrenteaftrek alleen kan leiden tot een
gewenst resultaat wanneer er instrumenten zijn die de afschaffing van de
aftrek compenseren.

Strategische co-evolutie in de
Nederlandse drogisterijsector

40

E. Croonen, D. Jacobs, M. Brand en L. Kneppers-Heijnert Uit onderzoek
naar de ontwikkeling van franchiseformules in de Nederlandse drogisterijsector blijkt dat franchisegevers en –nemers elkaar beïnvloeden. Franchising
bestaat al lang in deze branche; de drogisterijsector lijkt op dit punt voor te
lopen op sectoren die deze vorm van bedrijfsvoering recentelijk omarmden.

Weg uit de wijk

43

G. Marlet en C. van Woerkens Leefbaarheid in Nederland is een
urgent thema geworden. Mensen houden rekening met verschillende
aspecten van leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Dat maakt het
mogelijk om aan wijkproblemen een prijskaartje te hangen en wijken te
vergelijken.

No cure, no pay, een goed idee

46

I. Groot en S. Onderstal In de re-integratiemarkt maakt UWV steeds
vaker gebruik van no cure, no pay-contracten. Theoretisch blijkt dat deze
contracten optimaal zijn als een groot aantal risiconeutrale en soortgelijke re-integratiebedrijven met elkaar concurreren om de contracten. In
de praktijk lijken deze omstandigheden maar bij benadering op te gaan.

en verder…

Bemiddeling werkzoekenden lonend

52

ESB kompas

34

redactioneel

35

statistiek

48

economie in beeld

50

Pierson-penning voor Van de Klundert 54

column

58

reactie

59

S. Kuipers Op woensdag 29 november ontving Th. van de Klundert op
grond van zijn brede en diepgaande wetenschappelijke oeuvre de Mr N.G.
Pierson-penning. De lofrede die bij deze gelegenheid werd uitgesproken
volgt hier in aangepaste vorm.

discussie

60

boeken

62

agenda

63

servicepagina

64

P. Koning De uitkeringsbesparingen die de inzet van casemanagers van
het CWI opleveren zijn bescheiden, maar compenseren de kosten die
hiermee gemoeid zijn. De effectiviteit van CWI loopt vooral via activering
aan de aanbodkant. Niet alleen voor (kortdurend) werklozen, maar ook
voorafgaand aan het verstrekken van nieuwe uitkeringen.

Politieke conjunctuur

56

N. Rade en B. van der Klaauw Voorafgaande aan de verkiezingscampagnes geeft het CPB aan wat de korte- en langetermijneffecten zijn van de
partijprogramma’s. Deze uitkomsten worden gretig gebruikt tijdens de verkiezingscampagne om verschillen te accentueren. De vraag is echter hoe groot
de invloed van het kabinetsbeleid is op macro-economische uitkomsten.

ESB

26 januari 2007

33

Auteur