Ga direct naar de content

Kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

ESB kompas
Realisatie

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

februari 0,58
november 0,43
juni 0,07
maart -0,13

0

De Economisch Statistische Barometer geeft de richting en intensiteit van verandering van de economie
aan. De berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers
van productie, consumptie, producenten- en consumentenvertrouwen uit de CBS Conjunc­tuurklok.
De toe- of afname van de groei van deze cijfers en
de toe- of afname in de afwijking t.o.v. de langetermijntrend zijn de coördinaten van de wijzers. De
twee wijzers geven de huidige en vorige stand aan.
Het getal geeft de intensiteit van verandering weer.
De waarde wordt bepaald op basis van de lengte van
de vector die veranderingen in de coördinaten in de
conjunctuurklok weergeeft.
De ES Barometer wordt gemaakt door de ESB-redactie.

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd op
informatie over de productie, consumptie en werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging van
2 maanden de toestand van de conjunctuur. De
waarden voor juni (0,07) en maart (-0,13) zijn
weergegeven aan de linkerzijde van de thermometer.
Het positieve verschil duidt op een aantrekkende
conjunctuur in die periode. De voorlopende indicator
is gebaseerd op elf variabelen en geeft de verwachte
conjunctuur voor de komende 6 maanden weer. De
waarden voor november 2006 (0,43) en februari
2007 (0,58) zijn weergegeven aan de rechterzijde
van de thermometer. Het positieve verschil duidt op
een verder aantrekkende conjunctuur in de komende
maanden.

ES Barometer
(september 2006)

201

450

week 38

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

… op de Nederlandse economie

ESB 22

september 2006