Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

inhoud

4494
22 september 2006  jaargang 91

Vergrijzing en houdbaarheid: verdeling van
inkomens en risico’s over generaties 452
L. van Geest De vergrijzing van de bevolking is een structureel
fenomeen. Bij ongewijzigd beleid heeft de vergrijzing grote gevolgen voor
de verdeling van inkomens èn risico’s over generaties. Nu ingrijpen heeft
belangrijke voordelen.

Innovatie in landbouw terug bij af

456

A.-P. de Man en M. Bigwood De patentpositie van de Nederlandse
landbouw is de afgelopen jaren duidelijk verzwakt. Omdat het buitenland
een hogere patentgroei heeft, zal de toekomst verdergaande specialisatie
brengen.

Efficiëntie van pensioenfondsen

459

J. Bikker en J. de Dreu De efficiëntie van (kleine) pensioenfondsen zou
verbeteren bij een verdergaande consolidatie.

Successierechten dekken groot deel
kosten vergrijzing

466

M. van Denderen Door de vergrijzing komen de overheidsfinanciën
volgens het Centraal Planbureau vanaf 2040 in zwaar weer terecht. Het
CPB houdt er echter geen rekening mee dat de sterk stijgende belastinginkomsten uit successierechten al een groot deel van de kosten van de
vergrijzing zullen dekken.

en verder…

ESB kompas

450

redactioneel

451

economie in beeld

462

statistiek

476

boeken

477

agenda

478

column

479

servicepagina

470

464

mening

De startende marktwerking in de
gezondheidszorg

480

M. van Ineveld, P. Dohmen en K. Redekop Sinds 2005 is ongeveer
tien procent van de omzet van een ziekenhuis onderhevig aan marktwerking. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert voor 2007 dit deel
nog niet uit te breiden, maar voor het blijvend laten functioneren van de
marktwerking is het juist noodzakelijk om dit deel wel met een grote stap
uit te breiden.

Innovatie: mkb belangrijker dan
grootbedrijf

474

W. Dolfsma en G. van der Panne Welk effect hebben sectorkenmerken
op de mate waarin bedrijven innovatief zijn? Eerdere bevindingen houden
nog altijd stand, met één uitzondering: het zijn juist sectoren met vooral
kleine bedrijven die innovatief zijn.

ESB

22 september 2006

449