Ga direct naar de content

Jaarboek 2015 KVS

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 14 2016

Hierbij treft u het Jaarboek 2015, gevuld met artikelen over diverse onderwerpen en als altijd geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij. De Nederlandse economie beweegt langzaam richting herstel. Er lijkt na acht jaar, licht aan het eind van de tunnel te zijn. Daarbij passen ook nieuwe onderwerpen. Innovatie speelt een centrale rol bij economische groei. De arbeidsmarkt is in flux. Als de economie gaat groeien, dan heeft het mkb financiering nodig. En krijgen we dan misschien alsnog te maken met seculiere stagnatie?

Wilt u de jaarboeken op papier, dan kunt u contact opnemen met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde via haar secretariaat:

p/a De Nederlandsche Bank
Antwoordnummer 2670
1000 AP Amsterdam
tel: 020-5242280
e-mail: info@kvsweb.nl

Auteur

Categorieën