Ga direct naar de content

Instandhouding hubsysteem leverde KLM extra marktaandeel op

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 8 2021

■ Arnout Jongeling en Thijs Boonekamp (SEO)

De reactie van KLM op het wegvallen van de passagiersvraag door corona verschilde van die van andere grote nationale luchtvaartmaatschappijen. KLM koos ervoor om tijdens de coronacrisis het hubsysteem op Schiphol in stand te houden, en zo voor overstappende passagiers aantrekkelijk te blijven. Veel andere luchtvaartmaatschappijen hanteerden deze strategie echter niet.

KLM faciliteert het hubsysteem op Schiphol door gebruik van een wave system. Een wave system is een vluchtschema waarbij inkomende en uitgaande vluchten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten, om aldus het aantal overstapmogelijkheden te maximaliseren. De figuren geven visueel het wave system van KLM weer op Schiphol.

De bovenste figuren hebben betrekking op een maandag in september 2020. Deze dag is doorgaans representatief voor het vliegverkeer in het zomerseizoen. Op deze dag was het vliegverkeer nog maar beperkt van de coronacrisis hersteld. De figuur linksboven laat zien dat het vluchtschema van KLM tijdens de coronacrisis twee belangrijke waves bevat: ’s ochtends en ’s avonds tussen zeven en negen uur. De onderste figuren hebben betrekking op een maandag in september 2019. Deze figuren tonen dus het vluchtschema voorafgaand aan de coronacrisis. Een vergelijking van de twee linker figuren laat zien dat het wave system van KLM in belangrijke mate in stand is gebleven tijdens de coronacrisis.

Lufthansa – dat onder andere Frankfurt Airport als thuishaven heeft – koos er, net als veel andere luchtvaartmaatschappijen, niet voor om een gereduceerd wave system over te houden tijdens de coronacrisis. De figuur rechtsboven laat zien dat de Lufthansa-vluchten gedurende de coronacrisis gelijkmatiger over de dag verspreid zijn dan de vluchten van KLM.

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat KLM relatief sterk afhankelijk is van overstappende passagiers. De thuismarkt die KLM bedient, is namelijk kleiner dan die van andere grote luchtvaartmaatschappijen. Doordat KLM heeft gekozen het hubsysteem in stand te houden, steeg tijdens de coronacrisis het KLM-marktaandeel. Mogelijk blijft KLM een deel van het extra marktaandeel behouden na de corona­crisis.

Auteurs

Categorieën